Om Alzheimerforeningen | Alzheimerforeningen - Livet med demens

You are here

Om Alzheimerforeningen

Del dette

"Jeg vil arbejde for at Alzheimerforeningen kan blive ved med at gøre en forskel i hverdagen for mennesker ramt af demens og samtidig sætte demens på den politiske dagsorden." Birgitte Vølund, formand for Alzheimerforeningen

Alzheimerforeningen er en medlemsorganisation, der har til formål at sikre bedre vilkår for demente og deres pårørende. Vi rådgiver, informerer og støtter forskning i demenssygdomme.

Vi er en forening for alle med interesse for demens, og vores medlemskreds omfatter både mennesker med demens, deres pårørende og fagfolk på demensområdet.

Medlemmerne har den fælles holdning, at alle, der er berørt af demens, skal have mulighed for et godt og indholdsrigt liv.