Menu

 

FÅ RÅD OG HJÆLP

Når man har demenssygdom tæt inde på livet, kan man have brug for hjælp til at løse helt praktiske problemer, men også til at lære, hvordan man bedst muligt lever med demenssygdom. Derfor har vi her samlet rådgivnings- og støttetilbud til mennesker med demens og deres pårørende, gode råd til livet med demens og nogle af de overvejelser, der er vigtige at gøre sig for at skabe tryghed i sygdomsforløbet.

 

RÅDGIVNING- OG STØTTEMULIGHEDER

I et liv med demenssygdom, kan man have behov for hjælp og rådgivning. Der findes forskellige muligheder og tilbud. Vi har samlet dem her.

GODE RÅD TIL LIVET MED DEMENSSYGDOM

Her finder du gode råd og inspiration til at leve livet med demenssygdom. Du finder også personlige historier og overvejelser fra andre, der lever med demens.

VIGTIGE OVERVEJELSER

Der er mange emner, som kan være gode at få talt om tidligt i sygdomsforløbet. Selv om det kan være svært at tage hul på disse emner, er det til gavn både på kort og på lang sigt.

Medlemsmagasinet: Livet med demens

"Livet med demens" udkommer fire gange årligt og har hver gang et nyt tema. Som medlem får man det tilsendt - bliv medlem her.

Magasinet indeholder forskningsartikler, personlige historier og gode råd og inspiration til at leve med demenssygdom.

HAR DU FLERE SPØRGSMÅL OM DEMENSSYGDOM OG TIL LIVET MED DEMENS?

Du kan kontakte Alzheimerforeningens rådgivning, Demenslinien. Her sidder en række kompetente fagpersoner med stor erfaring inden for demensområdet klar til at svare på dine spørgsmål inden for demens.

Det er muligt at ringe og skrive gratis til vores rådgivning.