Menu

 

Har din partner fået en demenssygdom?

 

Det er livsomvæltende, når ens partner får en demenssygdom. Du vil opleve, at der sker store forandringer, og det vil føles, som om du gradvist mister ham eller hende. De drømme, I havde, er bristede, og fremtiden ser pludselig helt anderledes ud. Det tager tid at forstå og acceptere.

I den situation er det naturligt, at der kommer en reaktion. Alle der oplever, at ens elskede får en demenssygdom, vil opleve svære følelser på et eller andet tidspunkt i forløbet. Det kan være angst, vrede, skyld, sorg, jalousi eller dårlig samvittighed. 

Det kan derfor være en god idé at søge hjælp hos en psykolog. Du kan eventuelt få en henvisning fra din egen læge. Du kan også snakke med en præst - også selv om du ikke tidligere har haft noget med kirken at gøre.


Tal med andre

Det kan være svært for selv gode venner at håndtere den nye situation. Mange ved ikke hvordan det er at leve med en demenssygdom. De kan derfor være usikre på hvordan, de skal være overfor jer. Fortæl dem derfor, hvad I har brug for, og hvilke hensyn, de skal tage, når I er sammen.


Tag imod hjælp

Du er nødt til at indstille dig på, at du på et eller andet tidspunkt får brug for hjælp, både fra fagfolk og fra andre. Overvej derfor løbende hvilken støtte, I har brug for, så du ikke står alene med opgaven.

Lær dig selv at sige ja tak til hjælp - også selv om du er vant til at have styr på din tilværelse og klare tingene selv.


Dit eget liv

Det er vigtigt at holde fast i, at du har dit eget liv. Prøv at skabe dig selv et frirum i hverdagen. Hold fast i dine interesser og de små og store aktiviteter, du var glad for før familien blev ramt af sygdom. Det er også vigtigt at have tid til at være sammen med andre.


Når belastningen bliver for stor

Vi har alle en grænse for hvor meget vi kan magte. Mange får derfor på et tidspunkt symptomer på, at belastningen i hverdagen er ved at blive for stor. Træthed, hovedpine, søvnforstyrrelser eller andre reaktioner, som kan skyldes stress og depression, er alvorlige tegn, som du skal søge hjælp til at tackle. Din læge, en psykolog eller demenskoordinatoren kan på hver deres måde hjælpe dig i den situation.

Dine børn eller øvrig familiemedlemmer vil ofte - med god grund - være bekymrede for, om belastningen bliver for stor for dig. Så lyt til dem, når de beder dig om at modtage hjælp. Overvej også om en plejebolig er en mulighed inden det bliver en sidste udvej, fordi du ikke har flere kræfter.

 

Læs mere om:

 

 

SAMVÆR

Kommunikation, omsorg og respekt er nøgleord i samværet med mennesker med en demenssygdom

GODE RÅD OM AT VÆRE SAMMEN

Kommunikation, omsorg og respekt er nøgleord i samværet med mennesker med en demenssygdom

KONKFLIKTER

Kommunikation, omsorg og respekt er nøgleord i samværet med mennesker med en demenssygdom

Samvær

Kommunikation, omsorg og respekt er nøgleord i samværet med mennesker med en demenssygdom. Men fordi sygdommen rammer hjernen, kan det være svært for personen med demens at give udtryk for sine behov, tanker og følelser. Det kan derfor være vanskeligt for dig som pårørende nøjagtig at vide, hvad der i det enkelte tilfælde er god omsorg. En venlig og kærligt tænkt handling kan let blive omfattet som udtryk for manglende respekt.

Nye veje

Udfordringen er at finde nye måder at gøre tingene på, hvor den syges behov og følelser stadig bliver anerkendt. For følelserne er der stadig, og ethvert menneske har behov for at blive set, anerkendt og respekteret. Men du må være åben for, at det er nødvendigt med en ny måde at være sammen på – både i forhold til hvordan I taler sammen, hvordan I opfører jer over for hinanden, og hvad I laver sammen.

Personen med en demenssygdom vil måske glemme, hvad hun lige har spurgt om og derfor spørge om det samme mange gange i træk. Eller blive ved med at tænde for fjernsynet, fordi han tror, at det er nu, der er TV-Avis. Senere i sygdomsforløbet er der måske mange ting, den demente ikke længere kan – for eksempel klæde sig på eller spise selv.

Det kræver tålmodighed at leve med og forståelse for, at det er sygdommen, der er problemet. Til gengæld vil netop din indsats kunne gøre en stor og positiv forskel.

Gør, som I plejer

Der vil i en tidlig fase af sygdommen være mange ting, som stadig kan fungere mere eller mindre, som de plejer. I den periode er det vigtigt, at du viser respekt for den dementes selvstændighed og for det, hun eller han stadig kan og er. Hold derfor fast i de vante interesser og aktiviteter.

Der vil blive krævet mere og mere af dig, efterhånden som demenssygdommen skrider frem. Den dementes adfærd ændrer sig, og ressourcerne til at klare hverdagen bliver færre. Men pas stadigvæk på ikke at overtage de funktioner eller opgaver, som han eller hun stadig kan varetage selv.

Sygdommen er årsagen

Det er vigtigt at vide og acceptere, at det er demenssygdommen, der er årsag til, at personen ikke længere husker så godt, er forvirret eller gør tingene langsomt. Hjernens behandling af information fungerer ikke, som den skal. Selv om den demenssyge gerne vil, kan hun eller han ikke længere gøre det samme som før.

Gode råd om at være sammen…

…med et menneske, der har en demenssygdom
 

  • Vær opmærksom og få hendes opmærksomhed. Få øjenkontakt og lyt aktivt. Aflæs kropssprog og mimik.
  • Hvad giver mening for den demente lige nu - i hendes virkelighed? Gør hvad du kan for at finde om bag ordene. Er hun tilbage i fortiden, så bliv eventuelt dér med hende og få jer en snak om dengang.
  • Formulér dig enkelt. Tal tydeligt og langsomt. Læg mærke til din egen mimik og dit kropssprog.
  • Vær fleksibel. Måske er det bedre at gøre noget andet end det, du havde planlagt? Få det bedste ud af det, der er i nuet.
  • Humor kan være med til at forløse en svær situation. At få et godt grin sammen kan løse op og give energi.
  • Tag en pause i ny og næ. Bevar roen.

Konflikter

Det er umuligt helt at undgå konflikter – det kan for eksempel være svært ikke at blive irriteret, når man bliver spurgt om det samme mange gange i træk. Men selvom det er svært, så prøv at undgå, at der opstår konflikter. De belaster jer begge.

Hvis du kan mærke, at en samtale trækker op til en konflikt, så led opmærksomheden hen på noget andet. Hvis I for eksempel taler om en person, som den demenssyge ikke kan huske er død, så tal i stedet om, hvor glad han eller hun var for pågældende og de oplevelser, de havde sammen. Prøv også at opfordre til noget helt andet, for eksempel at skrælle kartofler eller ringe til en anden ven.

At aflede opmærksomheden er ofte den bedste løsning til at undgå en konflikt. Men det kan også være nødvendigt for dig at tage en pause. Forlad eventuelt rummet og vend tilbage lidt senere, men hold opmærksomheden væk fra det konfliktfyldte.

Svære adfærdsændringer

Demenssygdomme giver forandringer i den dementes adfærd. Men det er individuelt, hvad forandringerne betyder, og hvornår i sygdomsforløbet, de kommer. Sygdommen kan vise sig både ved passiv adfærd og som voldsomt aggressiv opførsel.

Årsagen til den ændrede adfærd vil oftest være de skader, der sker i hjernen som følge af demenssygdommen. Men det er vigtigt at undersøge, om den ændrede adfærd kan skyldes andre ting, for eksempel at den syge har ondt.


Bed om hjælp

Det er vigtig at vide, at du kan få hjælp, hvis der opstår vanskelige situationer med ekstrem og voldsom adfærd. Du skal som pårørende ikke prøve at løse sådanne situationer selv.  Ring i stedet til Alzheimerforeningens telefonrådgivning Demenslinien på 5850 5850 eller kontakt den kommunale demenskoordinator. De kan hjælpe og give dig konkrete råd, der passer til netop jeres situation.


Er det delir?

Hvis en person kommer i en akut forvirringstilstand, kan det skyldes delir. Delir er tegn på, at hjernen er overbelastet for eksempel på grund af en infektion eller bivirkning af medicin. Ved korrekt behandling bliver personen ”sig selv” igen.

 

Læs mere om: