Menu

 


Marte Meo-videoer

- Få inspiration til at håndtere hverdagens situationer med demenssygdom

Den længste periode i et demensforløb er typisk tiden i eget hjem, og derfor har pårørende brug for konkret vejledning og ideer til nye handlemuligheder til samspillet med deres kære med demens.

Den videobaserede Marte Meo-metode er god til – ved hjælp af levende billeder og ord – at tydeliggøre, hvordan man, gennem personcentreret omsorg og øjeblikke med nærvær, kan gøre livet mere begribeligt, håndterbart og meningsfuldt. Hermed får pårørende og andre, som er knyttet til mennesker med demens, nogle løsninger at række ud efter på alle tider af døgnet.

 

Når demens er en del af hverdagen, ændres livsbetingelserne både for det menneske, der har en demenssygdom, men også for de pårørende, som typisk er de primære omsorgsgivere. Omsorgs- og plejeopgaverne bliver mere og mere omfattende og krævende for de pårørende i takt med, at demensen udvikler sig år for år.

De 24 korte og én længere Marte Meo-film, der findes på denne hjemmeside, indeholder optagelser af ganske almindelige hverdagssituationer, som kan finde sted både i private hjem og på plejecentre. I hver enkelt film sættes der fokus på, hvad der skete i situationen, og hvad man kan lære af den til brug i sin egen dagligdag. Filmene er udviklet i projektet 'Tid til at lære - Tid til at leve' i Herning kommune.

Demens udvikler sig lige så forskelligt, som der er mennesker til, men vi har udvalgt nogle almengyldige situationer og givet anvisninger ud fra disse. De mænd og kvinder, som vi møder i filmene, er på forskellige stadier i deres demenssygdom.

Kommunikation og nærvær

Se filmene om
kommunikation og nærvær 

Forvirring og uro

Se filmene om
forvirring og uro

Omsorg og pleje

Se filmene om
omsorg og pleje

Se filmen ”At bygge bro mellem hjem og plejecenter”

 

Filmen handler om, hvordan man håndterer den ofte svære overgang mellem hjem og plejecenter, så mennesket med demens kan få en ny identitet som beboer på et plejecenter, og de pårørende kan finde ro i den nye situation.

Læs mere og se filmen her


 

Modelfoto 

Modelfoto 

Hvad er Marte Meo?

Alle mennesker har brug for følelsen af at kunne mestre livet.

Ved at tage afsæt i Marte Meo-metoden og gøre mere af det, der virker, opstår der en følelse af, at man lykkes, og dette skaber trivsel for alle parter – ikke mindst dér, hvor demens er en del af hverdagen.

Marte Meo er latin og betyder 'Ved egen kraft'. Metoden er udviklet af hollænderen Maria Aarts og har været brugt i Danmark siden 1994. Det er en enkel metode, der kan anvendes i alle situationer, hvor mennesker, store som små, mødes i samspil.

I Marte Meo anvender man videooptagelser af samspilssituationer til at identificere, hvad der går godt i samspillet, så der fokuseres på positive muligheder.

Den grundlæggende antagelse er, at mennesker har flere ressourcer, end de er bevidste om, og at det er muligt at mobilisere disse ressourcer gennem den rette vejledning.

Marte Meo er derfor en konkret og løsningsorienteret metode, hvor der er fokus på at se og forstå, hvad det enkelte menneske har brug for af støtte og hjælp, så vedkommende kan få en følelse af at kunne mestre livet.

Når man som pårørende til et menneske med demens anvender Marte Meo-metoden, får man øje på, hvor betydningsfulde de små mødeøjeblikke er i samspillet mellem én selv og den, man har kær – og hvor meget de fremmer trivsel, livsglæde og tryghed i hverdagen.

 


Har du spørgsmål til Marte Meo-metoden?

Kontakt Licensed Marte Meo supervisor Gitte Mørch Henriksen på mail: gitte.henriksen@herning.dk eller tlf.: 60 13 18 17