Menu

 

VIGTIGE OVERVEJELSER

Det kan give en god tryghed at få talt tidligt i sygdomsforløbet om emner som økonomi, fuldmagt og bilkørsel. Selv om det kan være svært at tage hul på disse emner, er det til gavn både på kort og på lang sigt.

FREMTIDSFULDMAGTER

ØKONOMI, FULDMAGT OG VÆRGEMÅL

 PLEJETESTAMENTE OG PLEJEBOLIG

DIGITAL POST OG SELVBETJENING

DEMENSSYGDOM OG BILKØRSEL

Livshistorier

En livshistorie er en fortælling i ord og billeder om et menneskes liv. Ved at arbejde med ens livshistorie så tidligt som muligt, får man mulighed for selv at præge fortællingen om den, man er.


Livshistorien kan være et redskab til både at hjælpe sig selv til at huske, og til at andre kan forstå, hvem man er. Livsfortællinger om et langt liv er også et værdifuldt redskab til at binde generationer sammen. Læs også: Marguerites livsfortælling

 

Beskriv din livshistorie

Du kan lave en bog eller mappe om dit liv med foto og beskrivelser af personer, arbejde, familie, oplevelser, interesser og andet, der er eller har været vigtigt for dig igennem dit liv.