Menu

Værgemål ved demens - Få overblik over økonomi, fuldmagt og værgemål

Gennemgå dine økonomiske forhold i god tid og tag stilling til hvem der skal tage over for dig, når du ikke længere selv kan holde overblik over den økonomiske del af livet. Det er med til at skabe tryghed – både for dig og dine nærmeste.

Få råd og vejledning om fremtiden her på siden. Du kan ligeledes kontakte vores professionelle rådgivere på Demenslinien på tlf. 5850 5850

Start med at:

  • tilmelde løbende udgifter til Betalings Service
  • undersøge forsikringsdækning
  • undersøge pensionsforhold
  • gennemgå formueforhold og fordelingen mellem ægtefæller
  • skabe klarhed over, hvem, der står på skødet (ejerforhold).

Fremtidsfuldmagt

Hvem skal have fuldmagt til at varetage dine personlige og økonomiske interesser?

Alzheimerforeningen anbefaler alle at oprette en fremtidsfuldmagt, hvor du beskriver hvordan du ønsker dit liv administreret, hvis du en dag ikke selv kan. Se mere om fremtidsfuldmagt --> Her <-- 

Værgemål

Har man ikke oprettet en fremtidsfuldmagt, så kan man få beskikket en værge. Et værgemål samfundets tilbud om hjælp til en person, med nedsat handleevne på grund af sygdom

Et værgemål må ikke være mere omfattende end det er nødvendigt. Et værgemål kan omfatte personlige og/eller økonomiske forhold. Langt de fleste værger er familieværger.

Ved uenighed i familien eller, hvis der ikke er pårørende, der kan eller vil påtage sig opgaven, beskikkes en af Familieretshusets faste værger eller efter behov en professionel værge, fx en advokat, revisor e.l.

Læs mere om værgemål på www.familieretshuset.dk Her er der også en ansøgningsblanket.

Andet at være opmærksom på

 

 

 

Find ansøgningsskemaer til værgemål på Familieretshusets hjemmeside --> her <--

Se videoerne om forskellen på fremtidsfuldmagt, testamente og værgemål

I videoerne nedenfor kan du se advokat og specialist inden for familie- og arveret, Marie Rud Hansen, som også er en del af Alzheimerforeningens rådgivning, dele sin viden om værgemål, fremtidsfuldmagter og testamenter.

 

01 Fremtidsfuldmagter

p A O

02 Testamente

p A O

03 Værgemål

p A O