Menu

 

Økonomi, fuldmagt og værgemål

Hvem skal have fuldmagt til at stå for økonomien, og hvem skal hjælpe med personlige beslutninger, den dag man ikke længere selv kan. Dette og mange andre beslutninger er vigtige at overveje, især når demenssygdom bliver et livsvilkår

 

På et tidspunkt bør man overveje, hvem der skal hjælpe med at tage vare på ens økonomiske og/eller personlige forhold, når man ikke længere selv kan f.eks. på grund af en demenssygdom. En ægtefælle eller anden nær pårørende kan ikke med juridisk gyldighed hjælpe blot på grund af slægtsforholdet.

Start med at gennemgå de økonomiske forhold for at sikre, at de er tilrettelagt på en så hensigtsmæssig og enkel måde som muligt.  Det giver tryghed.

 

Du kan:

  • tilmelde løbende udgifter til Betalings Service
  • undersøge forsikringsdækning
  • undersøge pensionsforhold
  • gennemgå formueforhold og fordelingen mellem ægtefæller
  • skabe klarhed over, hvem, der står på skødet (ejerforhold).

 

Læs også: Få styr på økonomien i demensforløbet

 

Fuldmagter

Når økonomien er på plads, skal det overvejes, hvem der skal hjælpe. Hvem skal have fuldmagt til at varetage dine personlige og økonomiske interesser?

Giv kun fuldmagt til en person, du har tillid til, og som kan og vil hjælpe, også selvom det først bliver ud i fremtiden. Det kan være en ægtefælle, søn, datter eller en god ven

Overvej hvilke forhold du ønsker at din fuldmægtig skal hjælpe dig med. Få eventuelt en advokat til at hjælpe med udformningen af fuldmagten.

Lov om fremtidsfuldmagter trådte i kraft den 1.9.2017. En fremtidsfuldmagt træder først i kraft den dag fuldmagtsgiver er kommet i en situation, hvor han/hun har mistet handleevnen, og den er åbnet af Familieretshuset.

 

Forskellen på en almindelig fuldmagt og en fremtidsfuldmagt er:

  1. at almindelige fuldmagter typisk gælder den dag, de er givet, hvor fremtidsfuldmagten først gælder på det tidspunkt den åbnes af Familieretshuset.
  1. med en fremtidsfuldmagt kan fuldmægtigen tiltræde kommunens indstilling om indflytning i plejebolig, når der er tale om personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der ikke modsætter sig flytning, men som mangler evnen til at give samtykke til flytning. Dette kan ske, når ophold i et botilbud med tilknyttet service er påkræver for, at personen kan få den nødvendige hjælp, og det i det konkrete tilfælde vurderes omsorgsmæssigt at være mest hensigtsmæssigt for den pågældende.

 

En fremtidsfuldmagt skal oprettes digitalt. Er man fritaget for digital post, kan den oprettes på papir (dokument).

Læs mere om fremtidsfuldmagter på www.familieretshuset.dk Her er nødvendige links samt en formular, hvis man er fritaget for digital post.

 

Læs også: Fuldmagter skaber frustration og forvirring

 

Værgemål

Har man ikke nået at give en anden person fuldmagt til at handle på ens vegne, så kan man få beskikket en værge. Et værgemål samfundets tilbud om hjælp til en person, med nedsat handleevne på grund af sygdom

Et værgemål må ikke være mere omfattende end det er nødvendigt, og det må ikke omfatte mere, end der er behov for. Et værgemål kan omfatte personlige og/eller økonomiske forhold. Langt de fleste værger er familieværger.

Ved uenighed i familien eller, hvis der ikke er pårørende, der kan eller vil påtage sig opgaven, kan der beskikkes en af Familieretshusets faste værger eller efter behov en professionel værge, fx en advokat, revisor e.l.

Læs mere om værgemål på www.familieretshuset.dk Her er der også en ansøgningsblanket.

 

Andet at være opmærksom på

Det er også vigtigt at overveje

 

Læs mere om:

Overvejelser om fremtidsfuldmagt, testamente og værgemål

 

Det kan være rigtig svært at finde rundt i juridiske forhold som værgemål, fremtidsfuldmagter og testamente. Men det er vigtigt at tage stilling til, før det er for sent. 

I videoerne nedenfor kan du derfor høre advokat og specialist inden for familie- og arveret, Marie Rud Hansen, som også er frivillig i Alzheimerforeningen, dele sin viden om værgemål, fremtidsfuldmagter og testamenter.

Du kan også altid kontakte Demenslinien for rådgivning. 

01 Fremtidsfuldmagter

p A O

02 Testamente

p A O

03 Værgemål

p A O