Menu

Find din kommune og din lokalforening her

Se fakta om hvor demensvenlig din kommune er og find frem til din lokalforening, regionale rådgivnings- og aktivitetscentre og lokale demensgrupper her. Alzheimerforeningen har lokalforeninger der afholder møder, foredrag og kurser for medlemmer og andre interesserede. Mange lokalforeninger har etableret lokale støttegrupper for pårørende og for mennesker med demens. Find din nærmeste lokalforening her og se aktuelle aktiviteter og arrangementer i kalenderen nedenfor.

Legater

Bestemmelser for uddeling af legater fra Lokalforening Fyn

1. Forskningslegater (over kr. 20.000,-)

A. Forskningsprojektet skal hovedsaligt omhandle Fyn med omliggende øer.
B. Et forskningsprojekt kan kun komme i betragtning, når der foreligger en skriftlig ansøgning.
C. Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde inden den 31. december.
D. Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, hvoraf det tydeligt fremgår, hvem der har ansvaret for projektet, samt et budget for projektet.
E. På bestyrelsens Visionsdag i februar vil der blive taget beslutning om, hvorvidt lokalforeningen ønsker at give et legat til det ansøgte projekt. Bestyrelsen kan evt. bede om at få yderligere informationer om projektet og en ændret projektbeskrivelse, hvorefter ansøgningen behandles på et efterfølgende bestyrelsesmøde.
F. I tilfælde af, at projektet ikke lever op til projektbeskrivelsen, har lokalforeningen krav på at få refunderet pengene eller overtage projektet.
G. Ansøgeren får tildelt en “tutor” fra bestyrelsen, som under den aftalte periode vil følge projektet og være dettes kontaktperson.
H. Ansøgeren forpligter sig til at deltage i PR arrangementer i forbindelse med legatets overlevering. Ved den årlige generalforsamling fremlægger ansøgeren status for forskningsprojektet. Ansøgeren forpligtes til at deltage i arrangementer afholdt af lokalforeningen, hvor projektet kan være relevant.


2. Mindre legater (under kr. 20.000,-)

A. Et mindre legat kan komme i betragtning, når der foreligger en skriftlig ansøgning.
B. Ansøgningen modtages fire gange årligt, 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. december. Der kan forventes tilbagemelding senest 3 uger efter.
C. Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, hvoraf det tydeligt fremgår, hvem der har ansvaret for projektet, samt et budget for projektet.
D. I tilfælde af, at projektet ikke lever op til projektbeskrivelsen, har lokalforeningen krav på at få refunderet pengene eller overtage projektet.
E. Ansøgeren får tildelt en “tutor” fra bestyrelsen, som under den aftalte periode vil følge projektet og være dettes kontaktperson.
F. Ansøgeren forpligter sig til at deltage i PR arrangementer i forbindelse med legatets overlevering. Ved den årlige generalforsamling fremlægger ansøgeren status for forskningsprojektet. Ansøgeren forpligtes til at deltage i arrangementer afholdt af lokalforeningen, hvor projektet kan være relevant.

Senest opdateret d. 04. april
Støt os