Menu

Find din kommune og din lokalforening her

Se fakta om hvor demensvenlig din kommune er og find frem til din lokalforening, regionale rådgivnings- og aktivitetscentre og lokale demensgrupper her. Alzheimerforeningen har lokalforeninger der afholder møder, foredrag og kurser for medlemmer og andre interesserede. Mange lokalforeninger har etableret lokale støttegrupper for pårørende og for mennesker med demens. Find din nærmeste lokalforening her og se aktuelle aktiviteter og arrangementer i kalenderen nedenfor.

Referat af Generalforsamling

Her kan I læse referat af generalforsamlingen

Generalforsamling 2018

Læs referatet for Generalforsamlingen i Lokalforening Fyn 2018 her >>

 

Generalforsamling 2017
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Teit Rasmussen og referent: Bettina Overgaard
1. Årsberetning ved formanden.
Jubilæumsår som 25 år, holdt på Møllekroen. Der blev doneret et maleri af Henriette Rosenberg.
Demens på dagsordenen, med demenshandleplan.
Afsked med Ulla Thomsen på Kallerupvej, og velkommen til Lene Eg Andreassen.
Ingen skal være alene med demens. Uge 10 er der fokus på demens på landsplan.
Lokalafdelingen har fået doneret penge, som støtter gode lokale initiativer.
Der er blevet afholdt visionsdag og bestyrelsesmøder.
Blandt andet afholdt arrangement på Broholm.
Godt samarbejde med demenskoordinatorerne i kommunerne.
Håb om at forskere knækker koden, og vi kan få bugt med sygdommen.
Birthe Øxenberg vælger at stoppe som formand og bestyrelsesmedlem.
1. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
Regnskab er godkendt uden bemærkninger.
1. Behandling af fremsatte forslag.
Ingen indkomne.
1. Valg af stemmetællere
Kurt Holst Christensen og Teit Rasmussen
1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
Kirsten Svendsen (modtager genvalg) - valgt
Kirsten Rask (modtager genvalg) - valgt
Peter Kühnel - valgt
Ole Bondesen - valgt
Conni Larsen (modtager genvalg) – valgt

Anna Andreasen (modtager ikke genvalg) - genvalgt
Birthe Øxenberg (modtager ikke genvalg) - genvalgt
1. Valg af suppleanter:
Kirsten Pedersen (modtager genvalg) - valgt
Birthe Steensen (modtager genvalg) - valgt
1. Valg af revisor og revisorsuppleant. Kurt Holst Christensen og Finn Skonberg (modtager genvalg) - valgt
2. Eventuelt
⁃ Det er ikke muligt at brevstemme i Alzheimerforeningen. Der kan stilles forslag om dette til de nye vedtægter.
⁃ Kunne der koordineres foreningerne imellem med hensyn til indsamlingerne. Alzheimerforeningen har kun fået tilladelse til at afholde gadeindsamling. Der er meget skrappe regler for hvordan man må holde indsamlinger, og er i tvivl om det overhovedet er muligt.
⁃ Forslag om der kunne laves et stort arrangement i lighed med ”Knæk Cancer”. Det er meget dyrt, og er ikke muligt på nuværende tidspunkt. Nu er det startet, og så er der visioner om fremtiden.
⁃ Birgitte Vølund takker Birthe Øxenberg for hendes store arbejde i bestyrelsen.
⁃ Stor tak til Anna for hendes store arbejde i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen:
⁃ Birthe Steensen takker for musikinstrumenter til klimahaven, som er stor succes.
⁃ Lene Eg Andreassen takker for de legater der er bevilget til Kallerupvej, blandt andet idebank og læringsstile.
⁃ Formand Birgitte Vølund fortæller om sidste nyt fra Landsforeningen. Der har været meget taletid i det offentlige rum i det sidste år, så der er stor opmærksomhed på demens. Vigtigt i Landsforeningen er at lytte til mennesker med en demenssygdom. Det afspejler også den nationale handleplan, som er en god begyndelse på at kunne gøre en synlig forskel på demensramte og deres pårørende.
Nordfyns Kommune bliver landets første demensvenlige Byråd.
Demensvenprojekt kræver et stort arbejde fra foreningen. Forskellige arbejdssteder bliver demensvenligt, blandt andet COOP, Rema 1000 m.m. Demensvenner stiger støt i denne uge, hvor der er fokus på demens på TV2.
Fast national tænketank på demensområdet.
Vedtægterne er ved at blive moderniseret. Det bliver nok klart til afstemning på repræsentantskabsmøde til maj.
Visionen for demensrådet har vision der skal være tre store fokusområder om året.

 

Senest opdateret d. 04. april
Støt os