Menu

Find din kommune og din lokalforening her

Se fakta om hvor demensvenlig din kommune er og find frem til din lokalforening, regionale rådgivnings- og aktivitetscentre og lokale demensgrupper her. Alzheimerforeningen har lokalforeninger der afholder møder, foredrag og kurser for medlemmer og andre interesserede. Mange lokalforeninger har etableret lokale støttegrupper for pårørende og for mennesker med demens. Find din nærmeste lokalforening her og se aktuelle aktiviteter og arrangementer i kalenderen nedenfor.

Generalforsamling

 

 

Referat fra Generalforsamling Alzheimer forening Lokalforeningen i Sønderjylland

mandag den 12.03.18 på Åbenrå Sygehus

 

  1. valg af dirigent – Christina Jørgensen blev forslået og valgt
  2. formandens beretning

Formandsberetning for 2017 - 2018:
-Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøderi 2017-18. De er blevet afholdt på Aabenraa Sygehus
-Vi udgiver fortsat voreslille bladsom annoncerer vores afholdte/nye aktiviteter/ foredrag i lokalområdet. Det vil blive sendt pr. mail i fremtiden til de medlemmer der har opgivet deres mailadresse? Øvrige vil få sendt med posten. Dette for at holde omkostningerne nede. Skulle man ønske at få et eksemplar tilsendt, venligst ring eller send en mail til lokalformanden Birthe Simonsen

-Lokalformandenhar deltaget i 2 formandsmøder 2017/18 i København og

Repræsentantskabsmøde i Århus 20 maj 2017, sammen med næstformand Mette Sørensen. Orientering omkring vedtægtsændringer i vores lands/lokalforening samt de nye tiltag i foreningen.

 -Vi har deltaget i 2 regionsmøderi Middelfart sammen med øvrige lokalforeninger i Region Syd. Vi skiftes til at være værter.
Det er vigtigt at mødes og udveksler ideer.

Lillian Bernth Thomsener vores repræsentant i samarbejde med amtsgruppen for ”frivillige aflaster”. Deltager i Psykisk Forum x 4 gange om året. -Formand og bestyrelsenvil gerne takke Lillian Bernth Thomsen,som fortsat hjælper foreningen med at samle midler ind. Hendes hjælp er uvurderlig. TAK.

-Georg Karstens passer Info Cafeernepå Aabenraa og Sønderborg Sygehus. Georg deltager ligeledes i fællesmøder med andre patientforeninger på sygehuset. TAK for din hjælp Georg. Vi sætter stor pris på den.

-Lokalformandenhar igen i år været med til at arrangere Ideforumsammen med de øvrige lokalformænd fra Jylland.
Ideforumvil igen blive afholdt på Saxild Strand i Odder den 23. -24. april 2018. Det er rigtigt hyggeligt og som pårørendeer det muligt at møde ligestilledei samme situation. Arrangementet koster kun 950 kr. Dette med overnatning, foredrag, underholdning og alle måltider inklusiv denne pris.

-Vi vil gerne rette en stor tak, til de af vores medlemmer, samarbejdspartnere og borgereder gav en hånd med ved
landsindsamlingen lørdag den 23. september 2017.
1,5 millioner tak.

-Lokalformandensamarbejder fortsat med frivillighedscentrenei de forskellige kommuner.
Vi er medlem i Tønder (UteMammener daglig leder
Bestyrelsen har kontakt til frivillighedscentrene, for at gøre vores forening mere kendt i lokalområderne. Samtidig er det i alles interesse, at vi har et godt samarbejde med de lokale selvhjælpsgrupper, så vi kan hjælpe hinanden, pårørende og frivillige bedst muligt.  Gøre opmærksom på hinandens tilbud og bruge hinandens netværk.

Lokalformanden har været rundt i forskellige foreninger/ kommuner (Sønderborg/Haderslev) x 7 og oplyst om sygdommen demens, eller oplyst om Alzheimerforeningens tilbud og arbejde.

Lokalformandenhjalp til ved ”Cure for a ride” på Broholm Slot. En sjov og spændende opgave. Vores hovedforening havde en stand ved ride stævnet DM i dressur, hvorBroholm Horseshow og Alzheimerforeningensamlede penge ind til forskning.Samtidigt fik vores stand en masse nye demensvenner.En herlig dag.

-Torsdag den 28. september 2017. kl.11.00-18.00 har formandendeltaget i frivillighedsdagenfor Patientforeninger og Støtteorganisationer på Sygehus Sønderjylland på Aabenraa Sygehus, sammen med George Karstensen og Lis Kamman Den lokale Alzheimerforening havde en stand i forhallen.
 Anders Munch arbejder som frivillig på sygehuset. Han underholdte med Kim Larsen sange. Fantastisk stemme.

Derefter oplæg om frivillighed i det offentlige ved professor Klaus Levinsen, Syddansk Universitet, samt to oplægsholdere mere og paneldebat.
Uddeling af Sygehus Sønderjyllands frivillighedspris.
Sygehuset  bød på et fantastisk lille stående traktement for oplægsholderne, de deltagende patientfore­ninger og brugerorganisationer, som har bemandet standene i forhallen samt for alle de mange frivillige, som sygehuset har et samarbejde med.  Det var en informerende dag. Rart at møde de andre foreninger. Tak for det.
-Formandenvar indbudt af Aabenraa kommune, som i fremtiden vil sætte fokus på den dementes trivsel. Aabenraa Kommune vil være en demensvenlig kommune, hvor borgeren med en demenssygdom kan fortsætte et trygt, værdigt liv i alle faserne af sygdommen længst muligt i eget hjem. Der nedsættes en arbejdsgruppeog det skal være spændende at følge.
Fantastisk godt initiativ af Aabenraa kommune

 

Alzheimer foreningen blev i sommeren 2017, kontaktet af Haderslev Kommune og anmodet om deltagelse i et nysammen sat innovationsråd. Denne opgave tog vi imod og næstformand, Mette Sørensenhar siden deltaget i alle møderne.
Haderslev Kommune har sat sig for at udarbejde en demensstrategi for demensindsatsen frem mod 2022.

Afholdte aktiviteter

Idebanken
blev afholdt igen på Saxild Strand i Odder den 29– 30. maj 2017. Det er Lokalforeningerne i Jylland der arrangerer. Der var god tilslutning og vi tilbragte 2 herlige dage sammen til erfaringsudveksling. Kurset er for pårørende, frivillige og fagpersoner. Det er en enestående mulighed for at møde andre pårørende, frivillige eller fagpersoner og få dage til social og faglig fordybelse. Hyggeligt samvær.  God mad. Musik og sang.

Foredrag:Anne og Frederik Lindhardt (børnene af Biskop Jan Lindhardt) kom til Aabenraa i juni og til Løgumklosteri oktober. Begge arrangementer var i samarbejde med demenskoordinatorerne i begge kommuner. Der var begge steder stor fremmøde.

VoresDemenstræfden 24. august var en stor succes. 150 personer deltog. 
Poul Anker og hans sangerinde Nicole fra Sønderborg underholdte.
Vores kasserer Kirsten Larsen er vores organisator på dette arrangement.Hun har is i maven og er så dygtig til at organisere. Tusinde tak Kirsten Larsen for din indsats.
Jeg skal love for der blev danset og sunget
Til vores næste ”Demenstræf”vil Nicoleog Poul Ankerkomme igen. De har nemlig sagt jatil at komme på besøg endnu en gang. Det bliver den 30. august. 2018.

Næste generalforsamling bliver mandag den 11. marts 2019 kl. 18.30 på Aabenraa Sygehus

Næste generalforsamling den 11.03.2019

 

Formandens beretning blev godkendt

 

  1. Kirsten Larsen fremlagde regnskab, revideret af revisor Hans Peter Wendicke

Formue/egenkapital ultimo 125.722,24 kr

Regnskab blev godkendt

  1. fremlagte forslag: forslag at sætte fokus på demens- match - dette vil bestyrelsen tage op
  2. Valg til bestyrelse:

Per Lønborg blev valgt til bestyrelse ( Traute Tranekjer ønskede ikke genvalg)

Lis Kamman sagde ja til genvalg

  1. Eventuelt- Intet indkommet
Senest opdateret d. 03. maj
Støt os
7 gode råd
7 gode råd

Få 7 gode råd til hvordan du hjælper et menneske med demens

100.000 Demensvenner
100.000 Demensvenner

Giv en håndsrækning til mennesker med demens - bliv Demensven

Er du blevet ringet op?
Er du blevet ringet op?

Alzheimerforeningen gennemfører i øjeblikket en telefonkampagne

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Husk Huskedagen
21. september 2019
I dag er det Huskedag i hele Danmark
Vis din opbakning til mennesker med demens, når Alzheimerforeningens frivillige rundt i hele landet går på gaden for at samle ind til mennesker med demens i dag lørdag d. 21. september.
Prinsesse overrækker Alzheimerpriser
20. september 2019
Prinsesse overrækker Alzheimerpriser
To ildsjæle inden for forskning i demenssygdomme fik 20. september overrakt Alzheimer-forskningsfondens pris af H.K.H. Prinsesse Benedikte. Modtagerne er docent, ph.d. og forskningsleder ved VIA University College Aarhus, Rikke Gregersen og professor i kemisk biologi ved Københavns Universitet, Kristian Strømgaard.
Familieweekend på Læsø med demens i centrum
17. september 2019
Familieweekend på Læsø danner rammen om indsamling
Ann Romny er, med egne ord, på en mission. Hun vil øge opmærksomheden omkring demens. Derfor benytter hele familien årets familietræf til at samle ind til Alzheimerforeningen.
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Søndag d. 22. september
Kl. 00:00
Træn hjerne og krop med bordtennis
2605 Brøndby
Bordtennis for mennesker med demens og pårørende
Søndag d. 22. september
Kl. 00:00
Huskeuge, Gudstjeneste i Kildebrønde
2670 Greve
Demensvenlig gudstjeneste i Kildebrønde
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time
dør en dansker af en demenssygdom

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

Ca.
89.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Sovende kat TILBUDSRABAT 25%
Køb og støt
Demensven-støttebevis - Sæt selv pris
Køb og støt
Bidrag til landsindsamlingen 2019 - Sæt selv pris
Køb og støt