Menu

 

  1. Valg af dirigent:

Kaj Nielsen blev valg som dirigent og han kunne erklære generalforsamlingen for lovlig.

 

  1. Formandens beretning om lokalforeningens virke i det forløbne år.

Formanden konstaterede at coronaen har skabt turbulens i foreningen

Café Husker Du

Vi startede, med fuld musik, idet Stardust Swingband igen stille op og gav en dejlig koncert.

 

På 2. åbningsdag afviklede vi vores årlige busudflugt, der denne gange gik til lystbådehavnen i Holbæk, hvor vi fik en god frokost. Der var højt humør på hele turen, hvilket vi tager som tegn på succes.

 

Vi sluttede sæsonen med en julefest i Damgårdsparken, hvor vi dels fik en god frokost og dels fik sunget Julen ind.

 

Klub Husker Du

Motion og fitness holdet har også været i gang, siden corona-forholdene tillod det. Men tilslutningen er skuffende.

Vi træner 2 gange om ugen, og det er gratis at deltage. tilmelding sker til Svend Josephsen.

 

Madholdet har vi stadig ikke fået gang i, og det er rigtig ærgerligt. Køkkenet i Damgårdsparken er reserveret til os hver mandag aften.

.

 

Candlelight Dinner

Vi holder 6 middage om året, men i beretningsåret havde vi kun 3 pga. coronaen. Arrangementet kører i bedste velgående med fin tilslutning. Middagene er flyttet til mandage i månederne januar, februar og marts samt september oktober og november.

 

Tilmelding sker til Karin Bay.

.

 

Landsindsamling

 

Vi har haft landsindsamling siden 2016 med skiftende faldende resultater i Egedal

 

Fra  17.958 kr. i 2016 til 7.612 kr. i 2021

 

Til beløbene skal lægges hvad folk har indbetalt via MobilPay. Det har man imidlertid kunne i alle årene, så vi må jo nok indrømme at resultaterne er smuldret ikke så lidt igennem tiden og det skyldes først og fremmest er vi bliver færre og færre indsamlere.

 

Sidste år var vi 7 indsamlere, skal vi ikke give hinanden hånd på at vi bliver mange flere når vi igen skal samle ind den 23. september.

 

                        

 

Donationer

Vi har igen i år modtaget en donation fra Bente Doris Pedersen, Peter Petersen, Sandal og Eva og Carl Emil Mortensens Fond. Denne gang på 8.500 kr. til en busudflugt.

 

Fra Lions Club i Stenløse-Veksø modtog vi i beretningsåret 3.300 i tilskud til Julefesten.

 

Kommunen har doneret 2.475 kr. til betaling for de frivilliges fortæring ved Candlelight Dinners

 

Vi takker mange for disse donationer.

 

Kommunevalget

 

Vi kommunevalg i november måned, der bl.a. betød Vicky Holst Rasmussen blev ny borgmester. Foreningen deltog i hendes tiltrædelsesreception, hvor vi også fik hilst på den nye formand for Ældre- og sundhedsudvalget, Birgitte Neergaard-Kofod. Hun lovede at fortsætte traditionen med at mødes med bestyrelsen et par gange om året.

I bestyrelsen håber vi på, at borgmesterskiftet vil resultere i mere imødekommenhed overfor at få kommunen til at lave en egentlig demensstrategi, som var en del af demens-handlingsplanen.

 

Ud over kommunalbestyrelse var der også valg til seniorrådet, hvor foreningen så småt gik ind i valgkampen i et forsøg på at få Jørgen Lange valgt. Vi er glade for at Jørgen er valgt, da han er en vedholdende fortaler for demenssagen.

 

Til brug i valgkampen op til kommunevalget havde vi i sommer et møde med en række pårørende til beboere på vore plejehjem. Bl. a. for at få noteret hvilke bekymringer, man tumler med

 

Det er vores håb, at vi kan få samlet gruppen igen og helst suppleret med repræsentanter fra alle vore plejehjem, således at vi kan få dannet et egentligt demenspanel, som bestyrelsen kan rådføre sig med et par gange om året, så vi er klædt godt på, når vi skal have møde med Birgitte Neergaard-Kofod.

 

Jørgen Lange er tovholder på denne opgave, så tag godt imod ham, når han dukker op på telefonen.

 

Besøgsnetværket

 

Som vi omtalte på sidste generalforsamling underskrev vi i 2019 en aftale med Røde Kors og kommunen om at få lavet et besøgsnetværk for demensramte familier.

 

I aftalen var der en paragraf, hvor der stod at vi skulle evaluere samarbejdet efter et år. Det gjorde vi i stedet på 2-årsdagen, hvor vi besluttede at melde fra for at videre samarbejde.

Årsagen var at samarbejdet, efter vores opfattelse, ikke fungerede tilfredsstillende.

 

Huskeugen

 

Selv om vi har rykket for det, har der endnu ikke været nogen evaluering af Huskeugen 2021.

Jeg har talt med formanden for seniorrådet nogle gange og meddelt, at vi gerne stiller op igen, med kun på den betingelse at hhv. Seniorrådet og Ældre Sagen deltager i finansieringen sammen med os. Seniorrådet tager først stilling til sagen på et mødet en af de første dage i næste måned.

 

Såfremt vi ikke i fællesskab kan få en ordentlig struktur på samarbejdet overvejer vi at trække os ud og i stedet arrangere en Huskedag i eget regi.

 

 

 

Tak for denne gang

 

Det var så min sidste beretning, da jeg som bekendt på sidste generalforsamling kun lod mig vælge indtil i dag.

 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

 

  1. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren gennemgik det udleverede reviderede regnskab og balance via storskærm og begge dele blev taget til efterretning.

 

  1. Orientering om landsforeningens virke

Foreningen har udsendt en video hvor formanden gennemgik foreningens virke. Den video blev vist på storskærm.

Efterfølgende kunne Flemming meddele at han havde fået en fin buket fra hovedforeningen som tak for sin store indsats.

Kaj opfordrede til at deltage i demensrådet i Middelfart.

 

  1. Behandling af fremsendte forslag.

Der var ikke fremsendt forslag

 

  1. Valg af formand

Ingen stillede op. Så det blev besluttet at bestyrelsen skulle konstituere sig på førstkommende møde.

 

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Karin Bay og Bo Ørneborg blev genvalgt for en 2-årig periode. Flemming stillede også op og blev valgt.

 

  1. Valg af suppleant(r) til bestyrelsen

Jørgen Lange blev valgt.

 

  1. Eventuelt

Ingen ønskede ordet under dette punkt, så dirigenten kunne afslutte generalforsamlingen og takke for god ro og orden

 

Bo Ørneborg/ sekretær

Støt os
Skattefradrag for din donation
Få skattefradrag for din donation

Her kan du udfylde oplysninger - så du kan få fradrag for din donation

5 veje til god kommunikation
5 veje til god kommunikation

Se fem små film med metoder til god kommunikation med personer med demens

Er du blevet ringet op?
Er du blevet ringet op?

Alzheimerforeningen gennemfører i øjeblikket en telefonkampagne

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Personer med demenssygdom i særlig risiko har mulighed for booster-vaccination allerede nu
1. juli 2022
Personer med demenssygdom i særlig risiko har mulighed for booster-vaccination allerede nu
Hvis man har stor risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 nu og her, kan man ud fra en lægefaglig vurdering blive henvist til booster-vaccination henover sommeren. Det gælder også beboere på plejehjem.
Myndighederne må ikke glemme de allermest sårbare på plejehjem
22. juni 2022
Myndighederne må ikke glemme de allermest sårbare på plejehjem
Myndighedernes Coronastrategi for de kommende måneder lægger op til, at de ældste og mest sårbare borgere tilbydes revaccination til efteråret. Men Alzheimerforeningen opfordrer til allerede nu at være opmærksom på og overveje tiltag i forhold til de allermest sårbare plejehjemsbeboere.
Ny rapport: Overdødelighed på plejehjem under covid-19 udstiller sundhedsvæsenets svagheder
20. juni 2022
Ny rapport: Overdødelighed på plejehjem under covid-19 udstiller sundhedsvæsenets svagheder
Ny undersøgelse viser hvorfor Coronaepidemien ramte beboere på plejehjem så hårdt.
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Søndag d. 14. august
Kl. 13:00
Kør med Kongernes Heste ud i den grønne skov i Nødebo.
3480 Nødebo pr. Fredensborg
I overmorgen onsdag den 25. maj kl. 13 er der 2 ledige pladser til en tur med hestevogn.
Mandag d. 15. august
Kl. 00:00
På tur i Nordsjælland
3400 Hillerød
Aktivitet og fællesskab for personer under 70 år med demens
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time 
dør en dansker af en demenssygdom

 

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

ca
85-90.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Forstå Demens - Bogen der gør dig klog på demens
Forstå Demens - Bogen der gør dig klog på demens
Køb og støt
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
Køb og støt
Ida demensdukke
Ida demensdukke
Køb og støt
Katten Billy - demenskat
Katten Billy - demenskat
Køb og støt
Mulepose med små Demensven hjerter
Mulepose med små Demensven hjerter
Køb og støt
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Køb og støt
Gennem sprækkerne
Gennem sprækkerne
Køb og støt
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Køb og støt
Solsikkesnor – et internationalt symbol på usynlige handicap
Solsikkesnor – et internationalt symbol på usynlige handicap
Køb og støt