Menu

Referat af Generalforsamling 2019

Ordinær Generelforsamling for Alzheimerforeningens lokalforening Københavns, Frederiksberg og Omegnskommuner

Dato: Onsdag. D. 20/03/19 – Kl. 18.30-20.00 

Sted: Arbejdermusset Rømersgade 22, 1362 København K  

 1. Valg af dirigent  

Kenneth Steen Green blev valgt som dirigent. 

 1. Valg af referent og stemmetællere  

Frederik Holm blev valgt til referent. 

Mona Ulsted og Susanne Kaagaard blev valgt til stemmetællere. 

 1. Formandens beretning 

Formanden Laust Sørensen kom ind på følgende områder:  

- Rikke stoppede som kasser, hvorefter Camilla overtog posten. Hun måtte dog stoppe på grund af  private omstændigheder. Anne Arndal trådte ligeledes ud at bestyrelsen i efteråret.  

- Formanden har været repræsenteret ved 5 møder i hovedbestyrelsen og deltaget i demenesrådet.  - Efter Frederiksberg er kommet ind i foreningen er arbejdet i dette område kommet godt i gang.  

- I årets løb er der blevet samarbejdet med Herlev kommune om at afholde demenscafé. Desuden er  der blevet to spise sammen arrangementer på Herlev kro.  

- Pusterummet i Lyngby er der blevet afholdt 12 møder og 12 middage. Deltagerantallet vokser og der  møder folk op fra andre kommuner.  

- Bestyrelsen har deltaget i oplysende arrangementer i omegnskommunerne, København og  Frederiksberg.  

- Indsamlingen d. 22 september forløb rigtig godt. Formanden takkede for indsatsten og opfordrede, at  de fremmødte afsatte d. 21 september 2019, da årets indsamling afholdes her.  

- Der er blevet afholdt temadag, hvor der deltog 45 tilmeldte. Deltagerne var primært personale og  pårørende.  

- Rådgivnings. og aktivitetscentret i Hvidovre, Glostrup, Albertslund og Ishøj kommune er kommet  godt fra start.  

- Susanne Kaagaard har igennem en ansøgning modtaget 134.000 kr. til oprettelse af en ungegruppe.  Gruppen er oprettet på dagshøjsskolen på vestegnen.  

- Der er blevet afholdt en pårørendegruppe med dagsbogsskrivning for yngre med demens. Der har  været 8 deltagere og Annette Aggerbeck har været coach.  

Der var uddybbende spørgsmål om, hvad der foregår i Hvidovre. Formanden uddybbede aktiviteterne  i Hvidovre. Demenskonsulent Anne fra Hvidovre supplerede med, hvilket aktiviter der tilbydes. Der  blev spurgt til, hvorvidt det kun er Hvidovre, der kører videre. Her blev det forklaret, at det er  kommunenerne som afgør, hvorvidt de ønsker at forsætte disse tilbud. 

 1. Kasseren fremlægger regnskab  

Formand Laust Sørensen fremlagde regnskab, idet bestyrelsen er uden kasser. Foreningen har på  grund af mangle kasser ansat bogholder Lise Karsberg, som har påtaget sig bogskabsføring året ud.  

Resultatet er pr. 31 december 2018 er -33.727,05 kr.  

Egenkapital ultimo er 431.870, 75 kr.  

Regnskabet er underskrevet af Lise Karsberg, Laust Sørensen og revisor Christian Rathsach. 

Der blev spurgt til, hvorfor beløbet til generalforsamlingen er så stort. Det blev forklaret, at der var en  teatergruppe og salen med central beliggenhed, som trækker omkostningerne op. Bestyrrelsen  understregede, at det bliver undersøgt, om der kan findes billigere lokaler. Herudover lagde  bestyrrelsen vægt på, at arrangemnetet dog stadig skulle tiltrække flere medlemmer og sikre høj  deltagelse. 

Der bliver spurgt til, hvorfor der står så mange midler i banken. Bestyrrelsen svarede, at de gerne ville  sætte flere midler ud at arbejde i løbet af det næste år. 

 1. Orientering fra landsforeningen 

Anne Känne fik ordet og forklarede om landsforeningens aktiviteter. Hun kom ind på følgende  aktiviteter: 

- Fokus på at øge antallet af demensvenner igennem kampagner. Lige nu er antallet af  demensvenner jævnt stigende.  

- Landsforreningen videresender potentielle frivillige til lokalforeninger  

- Der forsøges at skabes gode rammer for lokalbestyrrelsen. Dette sker bl. a. igennem mere  målrettet kommunikation med de samme kontaktpersoner i hovedforeningen. 

- Foreningen faciliterer demensgrupper med frivillige i spidsen 

 1. Behandling af fremsendte forslag 

Der ingen fremsendte forslag 

Formanden fremsatte et forslag om at ændre navnet til Lokalforeningen København,  omegnskommuner og Frederiksberg. Det blev enstemmigt vedtaget..  

 1. Valg af 3 bestyrrelsesmedlemmer for 2 år 

Mie Allentoft, Annette Kviesgård Zagal og Shierley Ekeløf Nielsen ønskede at træde ud af  bestyrrelsen.  

Følgende blev valgt ind i bestyrelsen: Frederik Holm, Mona Ulsted, Børge Hede og Kristiane  Thaysen. 

Ingen andre ønskede at træde ind i bestyrrelsen, hvorfor de alle enstemmigt blev valgt ind i  bestyrrelsen. 

 1. Valg af suppleanter for 1 år 

Følgende stillede op som suppleanter: Tove Poulsen, Jan Diemer, Hakon Mosbech og Lillan Albeck.  De alle blev valgt ind.  

 1. Valg af revisor for 1 år  

Hovedforeningen tager sig af revisionen. Derfor blev der ikke valgt nogen revisor.

 1. Valg af revisorsuppleant for 1 år 

Hovedforeningen tager sig af revisionen fremadrettet. Derfor blev der ikke valgt nogen  revisorsuppleant. 

 1. Eventuelt  

Der var et ønske om at Alzheimerforeningen havde en landsindsamling på Tv, for at skabe  opmærksomhed om sygdommen. Anne Kenne fra hovedforeningen forklarede, at andre organisationer  som f.eks. Kræftensbekæmpelse bruger rigtig mange midler på den type af samarbejde med tv kanaler. Landsforeningen kan ikke løfte dette, hvorfor man prøver at sige ja til så mange mindre  tilbud om at komme på TV.  

Generelforsamlingen blev afsluttet med at takke Mie Allentoft, Annette Kviesgård Zagal og Shierley  Ekeløf Nielsen for deres arbejde for foreningen.

Senest opdateret d. 18. september
Støt os
Råd om corona
Sådan forholder du dig som pårørende under corona pandemien.
Deltag i forskningsforsøg
Deltag i forskningsforsøg

Vær med til at skabe ny viden om Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme

Digitale aktivitetshold
Digitale aktivitetshold

Tilmeld dig og dine pårørende til vores gratis digitale aktivitetshold

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Det halter med demensvenligheden i Danmark
9. oktober 2020
Det halter med demensvenligheden i Danmark
Omkring 2 millioner danskere mellem 18-90 år har demens inde på livet igennem deres private relationer, arbejde, uddannelse eller frivilligt arbejde. Det viser en ny undersøgelse og rapport baseret på 5.800 besvarelser, som Folkebevægelsen for et Demensvenligt Danmark har udarbejdet. Undersøgelsen peger på, at det generelt halter med demensvenligheden i alle lokalområder i Danmark og 83 procent deltager i færre sociale- og/eller fritidsaktiviteter efter at have fået demens. Godt 90.000 danskere anslås at have demens. En oplysningsindsats og et nyt demens-symbol skal gøre det nemmere for udenforstående at hjælpe og mere trygt at færdes uden for eget hjem, hvis man selv har fået en demensdiagnose.
Opråb til Folketinget: Undersøg ulovlig frihedsberøvelse på plejehjem
5. oktober 2020
Opråb til Folketinget: Undersøg ulovlig frihedsberøvelse på plejehjem
I anledning af Folketingets åbning har Alzheimerforeningen sendt et brev til samtlige medlemmer med en opfordring til at nedsætte et ekspertudvalg, der skal undersøge omfanget og konsekvenserne – både de menneskelige og juridiske – af besøgsrestriktioner på plejehjem under Coronaepidemien. Alzheimerforeningen har siden marts 2020 fået henvendelser om plejehjemsbeboere, der på ulovlig vis er blevet forhindret i at forlade deres egen bolig, fra næsten halvdelen af alle kommuner.
Optimisme ovenpå Ældretopmøde
1. oktober 2020
Optimisme ovenpå Ældretopmøde
Alzheimerforeningen gør status efter to dages topmøde om fremtidens ældrepleje: ”Det er positivt, at der er opbakning til et paradigmeskifte. Nu handler det bare om at holde fast og kræve handling,” lyder dommen fra foreningens direktør, Nis Peter Nissen.
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time 
dør en dansker af en demenssygdom

 

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

ca
85-90.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Demensven Øreringe og Armbånd - kombineret tilbudspakke
Køb og støt
Demensven halskæde og smykkepin - kombineret tilbudspakke
Køb og støt
Få det bedste ud af livet med demens
Køb og støt
Morfar kan ikke længere huske
Køb og støt
"For hjertet glemmer aldrig..."
Køb og støt
COVID-19 Badge fra Sundhedsstyrelsen: "Hold afstand"
Køb og støt
"Jeg ser dig stadig"
Køb og støt