Menu

Region Hovedstaden

Alzheimerforeningen er bredt repræsenteret i hele landet gennem lokalforeninger, demensgrupper og rådgivnings- og aktivitetscentre.

... eller

Referat af Generalforsamling

Læs referat her: 

Referat af Generalforsamlingen i Alzheimerforeningens lokalforening

Københavns Omegn. Onsdag den 15. marts 2018

Generalforsamlingen blev afholdt på Arbejdermuseet, umiddelbart før et teaterstykke ”Glemmer jeg”, hvor der var 125 tilstede.

Der var 32 medlemmer tilstede + 7 fra bestyrelsen.

Formand Laust Sørensen bød velkommen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent: Shirley Ekeløf Nielsen valgtes til dirigent, dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og indeholdt de vedtægtsbestemte dagsordenspunkter.
 2. Valg af referent og stemmetællere. Mie Allentoft blev valgt til referent og der blev valgt 3 stemmetællere.
 3. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år: Formand Laust Sørensen aflagde beretning.

Bemærkning fra salen: Hvordan søger man SATS-puljemidler? Det er kommunerne der søger. Beretningen blev herefter godkendt.

 1. Kasseren fremlægger revideret regnskab til godkendelse: Kasserer Rikke Carstensen redegjorde for regnskabet. Vi har et pænt overskud på kontoen.

Bemærkning fra salen: Skal vi spare op? Nej pengene skal bruges på medlemmerne ude i kommunerne. Ifølge de nye vedtægter kan der etableres demensgrupper i de forskellige kommuner, hvor en person skal være ansvarlig for samarbejdet med lokalforeningen. Nogle af pengene skal bruges til opstart af disse. Derudover bliver der brugt penge til oplysningsarrangementer m.m.

Herefter blev regnskabet godkendt.

 1. Orientering om landsforeningens virke: Laust Sørensen fortalte om landsforeningens virke. Han nævnte bl.a. at vi nu på landsplan har 52.431 demensvenner og der er 250 virksomheder der har fået undervisning i demens og nu kan kalde sig demensvenlige. Der er kommet en ny APP ”Demensven Match” her er det muligt at finde sig en demensven med samme interesse som en selv. Beretningen kan ses på Alzheimerforeningens hjemmeside. www.alzheimer.dk

Bemærkning fra salen: Hvordan samarbejder Alzheimerforeningen med andre foreninger? Det foregår i de enkelte kommuner.

 1. Behandling af fremsatte forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen): Som en konsekvens af, at København og Frederiksberg kommuner ikke har lokalforeninger og vores lokalforening har varetaget deres interesser og modtaget indtægter herfra, foreslår bestyrelsen, at vi ændrer navn til Lokalforening for København, Frederiksberg og omegn.

Bemærkning fra salen: Der forventes opstart af ny lokalforening i Københavns Kommune, hvor der er stiftende generalforsamling i april. Forslaget blev herefter ændret til Lokalforening for Københavns Omegnskommuner med Frederiksberg.

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Laust Sørensen blev genvalgt. Anne Arndal blev genvalgt, Rikke Carstensen vil gerne opstille som suppleant, Camilla Lyngsø blev, efter forslag fra bestyrelsen, valgt som nyt medlem.
 2. Valg af suppleanter for et år: Rikke Carstensen, Susanne Kaagård, Mona Ulsted og Frederik Holm.
 3. Valg af revisor for 1 år: Christian Rathsach blev genvalgt.
 4. Valg af revisorsuppleant for 1 år: Kirsten Ryssing blev genvalgt.
 5. Eventuelt: Der var ikke noget under eventuelt.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Den 17. marts 2018. Referent Mie Allentoft

Senest opdateret d. 28. maj
Støt os
Råd om corona
Sådan forholder du dig som pårørende under corona pandemien.
Er du blevet ringet op?
Er du blevet ringet op?

Alzheimerforeningen gennemfører i øjeblikket en telefonkampagne

5 veje til god kommunikation
5 veje til god kommunikation

Se fem små film med metoder til god kommunikation med personer med demens

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Nok er nok
7. juli 2020
Nok er nok
Skandalesagen fra plejehjemmet Kongsgården i Aarhus er desværre langt fra enestående. Der er brug for et paradigmeskift på plejeboligområdet, og det haster, lyder kritikken fra Alzheimerforeningens formand.
Kritik bærer frugt
29. juni 2020
Kritik bærer frugt
Efter måneder med massiv kritik af de rigide besøgsrestriktioner på plejehjem fra pårørende, og organisationer som Alzheimerforeningen, har myndighederne nu endelig ændret reglerne, så besøg fx både kan ske indenfor og udenfor.
Situationen på plejehjem er uholdbar
27. juni 2020
Situationen på plejehjem er uholdbar
De negative konsekvenser af besøgsforbud på plejehjem risikerer ikke at kunne forsvares sundhedsmæssigt, hvis besøgsforbud, som regeringen lægger op til, fortsætter uændret helt frem til efteråret. Sådan lyder det fra Alzheimerforeningens direktør, Nis Peter Nissen.
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Fredag d. 17. juli
Kl. 09:00
Åben Rådgivning i Hedensted kommune
8723 Løsning
Åben Rådgivning for ALLE
Fredag d. 17. juli
Kl. 12:00
Besøg demenslejlighed hver fredag i Center for Demens
2200 københavn N
Åbent hus hver fredag k. 12-14 i inspirationslejligheden i Center for Demens
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time 
dør en dansker af en demenssygdom

 

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

ca
85-90.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Demensven Øreringe og Armbånd - kombineret tilbudspakke
Køb og støt
Demensven halskæde og smykkepin - kombineret tilbudspakke
Køb og støt
UDSOLGT - Få det bedste ud af livet med demens
Køb og støt
Morfar kan ikke længere huske
Køb og støt