Menu

Demensfællesskabet Fyn

Demensfællesskabet Fyn er et rådgivnings- og kontaktcenter for pårørende og demensramte på Fyn

Demensfællesskabet Fyn er et åbent møde-, være- og lærested for dig, der har fået stillet en demensdiagnose og for din ægtefælle, børn samt andre nære pårørende.
Hovedvægten af Demensfællesskabet Fyns deltagere er hjemmeboende med demens, der er i den tidlige fase af sygdommen.

I Demensfællesskabet Fyn findes flere netværksgrupper for mennesker, der er pårørende til en demensramt, samt en netværksgruppe for demensramte. Netværksgrupper for pårørende og for demensramte.

Formålet med disse grupper er at få talt med andre, som er i den samme situation som én selv.

Ved ønske om at deltage i en netværksgruppe
kontakt Centerleder Anja Kajberg på tlf.: 66 19 40 91

Adresse:

Skibhusvej 52 B 2
5000 Odense C

Du kan også sende en e-mail til: demensfaellesskabetfyn@alzheimer.dk

Du finder Demenssfællesskabet Fyn på Facebook her

Læs mere på hjemmesiden Demensfællesskabet Fyn

Senest opdateret d. 21. juli 2021
Støt os