Menu

Legater

Bestemmelser for uddeling af legater fra Lokalforening Fyn

1. Forskningslegater (over kr. 20.000,-)

A. Forskningsprojektet skal hovedsaligt omhandle Fyn med omliggende øer.
B. Et forskningsprojekt kan kun komme i betragtning, når der foreligger en skriftlig ansøgning.
C. Ansøgningen skal være bestyrelsen i hænde inden den 31. december.
D. Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, hvoraf det tydeligt fremgår, hvem der har ansvaret for projektet, samt et budget for projektet.
E. På bestyrelsens Visionsdag i februar vil der blive taget beslutning om, hvorvidt lokalforeningen ønsker at give et legat til det ansøgte projekt. Bestyrelsen kan evt. bede om at få yderligere informationer om projektet og en ændret projektbeskrivelse, hvorefter ansøgningen behandles på et efterfølgende bestyrelsesmøde.
F. I tilfælde af, at projektet ikke lever op til projektbeskrivelsen, har lokalforeningen krav på at få refunderet pengene eller overtage projektet.
G. Ansøgeren får tildelt en “tutor” fra bestyrelsen, som under den aftalte periode vil følge projektet og være dettes kontaktperson.
H. Ansøgeren forpligter sig til at deltage i PR arrangementer i forbindelse med legatets overlevering. Ved den årlige generalforsamling fremlægger ansøgeren status for forskningsprojektet. Ansøgeren forpligtes til at deltage i arrangementer afholdt af lokalforeningen, hvor projektet kan være relevant.


2. Mindre legater (under kr. 20.000,-)

A. Et mindre legat kan komme i betragtning, når der foreligger en skriftlig ansøgning.
B. Ansøgningen modtages fire gange årligt, 1. februar, 1. maj, 1. september og 1. december. Der kan forventes tilbagemelding senest 3 uger efter.
C. Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse, hvoraf det tydeligt fremgår, hvem der har ansvaret for projektet, samt et budget for projektet.
D. I tilfælde af, at projektet ikke lever op til projektbeskrivelsen, har lokalforeningen krav på at få refunderet pengene eller overtage projektet.
E. Ansøgeren får tildelt en “tutor” fra bestyrelsen, som under den aftalte periode vil følge projektet og være dettes kontaktperson.
F. Ansøgeren forpligter sig til at deltage i PR arrangementer i forbindelse med legatets overlevering. Ved den årlige generalforsamling fremlægger ansøgeren status for forskningsprojektet. Ansøgeren forpligtes til at deltage i arrangementer afholdt af lokalforeningen, hvor projektet kan være relevant.

Senest opdateret d. 28. maj 2020
Støt os