Menu

Referat af Generalforsamling 2024

Godt besøgt Generalforsamling i Gulkrog den 7/3 2024

Årsberetning 2023 for Alzheimerforeningen Trekanten.

 

Pkt a :

Ole Schrøder blev enstemmigt valgt til dirigent – han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel, bl.a. ved udsendelse til alle medlemmer i Alzheimerforeningen Trekanten, hjemmesiden og i Torsdagscafeens program. Derefter gav dirigenten ordet til formanden.:

Jørgen Nederby indledte med henvisning til dagsordenen, der indeholder generalforsamling i Alzheimerforeningens lokalafdeling Trekanten og årsmøde i Torsdagscafe Vejle.

Det er samme bestyrelse i begge foreninger og begge har til formål at skabe bedre vilkår for demensramte og deres pårørende.

Pkt b:

Formanden oplyste,  at i der i løbet af året er forsøgt at slå de 2 foreninger sammen til én forening og skifte navn, men må konstatere, at de regler der er i Alzheimerforeningen forhindrer en sådan sammenlægning, medmindre der opgives den lokale kapital, der er opbygget i begge foreninger og ikke mindst i Torsdagscaféen.

Formålet var at ændre navnet til Alzheimerforeningens  lokalafdeling Vejle, og dermed signalere, at fokus er på  borgere i Vejle kommune, da der ikke er kapacitet til at tilgodese aktiviteter i Fredericia og Kolding. Medlemmer af Alzheimerforeningen Fredericia og Kolding, er selvfølgelig meget velkommen til aktiviteterne, men fokus er på Vejle.

Alzheimerforeningen Trekanten er derfor den officielle lokalafdeling for Alzheimerforeningen, hvorimod Torsdagscafeen er den forening, hvor der gennemføres de lokale sociale tiltag.

Årsberetningen fra Alzheimerforeningen Trekanten omhandler de tiltag og udvikling der er sket indenfor Alzheimerforeningen og demensområdet generelt på landsplan og lokalt.

Alzheimerforeningen har igennem 2023 været igennem store ændringer. Direktøren gik på pension, og Mette Raun overtog jobbet.

Økonomien i foreningen har været under pres, hvilket har betydet at sekretariatet har reduceret antallet af medarbejdere med 10 personer. Man har også måtte reducere i antallet af aktiviteter, bl. a. ”demensven” projektet som nu er under afvikling.

Formanden for Alzheimerforeningen, Birgitte Vølund har lige sendt en skrivelse til lokal-foreningerne,  hvor hun fremhæver følgende når hun ser tilbage på 2023.

Citat

To nye slags medicin spirer håbet

Hele to former for medicin til mennesker med Alzheimers sygdom er blevet præsenteret i 2023. Lecanemab og Donanemab. Begge produkter virker ved at sætte hastigheden på sygdommens udvikling ned. Nu håber vi på godkendelse i EU og i Danmark.

Forsat fokus på at udredningstid skal ned.

Derfor arbejder Alzheimerforeningen ihærdigt på at holde vores kritiske fokus på den lange

udredningstid, som skal ned. Det gjorde vi i 2023, og det fortsætter vi med i 2024.

Kampen mod ensomhed

Alzheimerforeningen er med i kampen mod ensomhed. Som en del af Det nationale Partnerskab mod ensomhed var Alzheimerforeningen i maj 2023 med til at forme strategi og handlingsplan mod ensomhed. Der er igangsat initiativer for i alt 20,8 millioner kroner, der skal bidrage til at aftabuisere ensomhed og fremme lokale initiativer, som gavner mennesker, der oplever svær ensomhed. Det gælder bl.a. mennesker med demens og deres pårørende – en målgruppe, som Alzheimerforeningen har fået fint omtalt i arbejdet.

Rekordstort beløb indsamlet

Alzheimerforeningens Landsindsamling satte rekord, da omkring 2.000 frivillige gik på gaden for at

samle ind til mennesker med demens søndag den 24. september 2023.

Det var Alzheimerforeningens første husstandsindsamling nogensinde (tidligere indsamlinger har været gadeindsamlinger). Resultatet på ca. 2 mio. kr. blev det bedste, siden vi havde vores første

Landsindsamling i 2016, og det kan vi i den grad klappe hinanden på skuldrene for. Jeg havde en stor oplevelse ved at gå rundt og møde stor velvillighed for at støtte vores sag.

Vi hylder de frivillige ildsjæle

Tak for støtten og tilliden fra alle jer, der engagerer jer og investerer jeres tid og ressourcer i

Alzheimerforeningens arbejde.

Og til jer, der gennem jeres medlemskab og åbenhed bakker op og

understøtter muligheden for, at livet med demens kan blive bedre. Uden jer var der ingen

Alzheimerforeningen. Tak!

Citat slut.

Lokalafdelingens tiltag:

I regi af Alzheimerforeningen Trekanten oplyste formanden,  at han er blevet medlem af Region Syd sundhedsbrugerråd fra 2024. Her skal han repræsentere og være talerør for alle demensramte. Det bliver spændende. Jørgen Nederby har særlig blik for,  hvad der kan gøres for ny-diagnosticerede demente! En målgruppe, der endnu ikke er klar til de gode aktiviteter, der findes i Torsdagscaféen og Netværket.

Endvidere oplyste formanden at han og 2 yderligere fra bestyrelsen har været til møde med demenskoordinatorer fra Vejle kommune. Bestyrelsen vil se, hvorledes der kan skabes et forum/fællesskab for ny-demensramte (typisk i alderen 45+). Det bliver ikke i regi af Aktivitetscenter Gulkrog, men et sted hvor de ny-demente kan føle sig hjemme.

Endvidere har Jørgen Nederby deltaget i opstarten af FC Demens – en alternativ fodboldklub, for demensramte, der kan finde et fællesskab i 2 timers bold og samvær om ugen.   Det er foreløbig ikke blevet den store succes.

I regi af Alzheimerforeningen  Trekanten blev der i efteråret 2023 afholdt et offentlige ”Gå Hjem Møde” om fremtidsfuldmagt. Det var en stor succes og ca 80 personer deltog i foredrag og forplejning.  Jørgen Nederby udtrykte håb om at alle har fået udarbejdet fremtidsfuldmagt??

En af brugerne har deltaget i Ideforum – et 2-dages seminar med spændende foredrag, og mulighed for at dele erfaringer fra livet med en dement pårørende med andre ligesindede og nyde lidt forkælelse med god forplejning. Han forespurgte endvidere hvordan går det med tilmeldingen i år.

Alzheimerforeningen Trekanten gav i 2023 21.000 kr. i tilskud til Torsdagscafeens mange sociale aktiviteter. Rent faktisk dækkede beløbet en del af regninger til bustransport.

Endelig lød der en tak til bestyrelsen for alt det arbejde, der er lagt i at skabe bedre vilkår for demensramte og ikke mindst et dejligt samarbejde og gode bestyrelsesmøder.

En særlig tak til Trine, der det meste af året støttede i rollen som kasserer.  – Trine fik overrakt en lille blomstergave i den anledning.

Beretning blev godkendt med applaus.

Pkt c: Derefter gennemgik Kirsten regnskabet for 2023 – ud fra et ”Uddrag” heraf,  idet Kirsten oplyste at hele regnskabet fylder mange sider,  og er et ”Mærsk-regnskab” værdigt med hensyn til revisorforbehold og krav om indeståelser m.v fra bestyrelsen.

Regnskabets tal i sammentræk blev oplyst,  og Resultatet blev oplyst til at udgøre et samlet underskud på ca. 10.000 kr.,  hvorefter Egenkapitalen udgør ca. 38.000 kr. der svarer til indestående på bankkontoen. Efter få spørgsmål blev regnskabet godkendt med applaus.

Pkt d: Der var ikke indkommet nogen forslag.

Pkt e: Valg af bestyrelsesmedlemmer.  Jørgen Nederby – Anni Bak – Lena Pedersen erklærede sig villig til genvalg og blev valgt med applalus.

Pkt f: Trine Pedersen var ligeledes på valg - men ønskede ikke genvalg og i stedet foreslog bestyrelsen Erling Thousgaard, der er pårørende. Erling blev valgt med applaus.

Pkt g: Revisor Redmark er på valg årligt – men er tvunget af Alzheimerforeningen så valget synes overflødigt.

Pkt h: Ingen punkter under Eventuelt

Herefter efterlyste dirigenten yderligere spørgsmål/bemærkning og takkede for gennemgangen og gav herefter ordet tilbage til Formand Jørgen Nederby for Årsmøde i Torsdagscaféen

Senest opdateret d. 29. marts 2024
Støt os
Hjernesund-kampagne
Vil du teste din hjernesundhed?

Ved du, hvad der skal til for at holde din hjerne sund? Du kan tage testen og få råd og vejledning til hvor du kan sætte ind for at leve hjernesundt.

Mindeindsamling
En god sag i stedet for blomster

Vil du gerne samle penge ind til en bisættelse. Læs mere

Har vi ringet til dig?
Er du i tvivl om det er os der har ringet til dig?

Er du i tvivl om det er Alzheimerforeningen der har kontaktet dig, eller har du spørgsmål eller kommentarer til vores opkald eller sms, er du velkommen til at henvende dig på 39 40 04 88 eller sende os en mail: post@alzheimer.dk

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Regeringen bør trække sit lovforslag om magtanvendelse tilbage
3. april 2024
Regeringen bør trække sit lovforslag om magtanvendelse tilbage
Øget magtanvendelse vil give øget mistrivsel for mennesker med demens.
Kommune vil sende kvinde med demens 159 km væk fra sin ægtefælle: Det kan sagtens gøres bedre
25. marts 2024
Kommune vil sende kvinde med demens 159 km væk fra sin ægtefælle: Det kan sagtens gøres bedre
En kvinde på 62 år har demens i så fremskeden form, at kommunen mener, hun skal 159 km væk.
ForebygDemens: Danmark styrker indsatsen i forebyggelsen af demens
21. marts 2024
ForebygDemens: Danmark styrker indsatsen i forebyggelsen af demens
Nyt projekt håber at kunne få flere mennesker til at forebygge demens.
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Mandag d. 15. april
Kl. 00:00
Demensfællesskab Gentofte
2920 Charlottenlund
samtale gruppe for pårørende og mennesker ramt af demens
Mandag d. 15. april
Kl. 10:00
Gåtur
5000 Odense C
Gåtur og efterfølgende kaffe i Demensfællesskabet Fyn
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time 
dør en dansker af en demenssygdom

 

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

ca
85-90.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Forstå Demens - Bliv klog på demens
Forstå Demens - Bliv klog på demens
Køb og støt
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
Køb og støt
Ida demensdukke
Ida demensdukke
Køb og støt
Katten Billy - demenskat
Katten Billy - demenskat
Køb og støt
Handyman - Demensvenlige magnetiske puslespil
Handyman - Demensvenlige magnetiske puslespil
Køb og støt
Mulepose med små Demensven hjerter
Mulepose med små Demensven hjerter
Køb og støt
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Køb og støt
Gennem sprækkerne
Gennem sprækkerne
Køb og støt
Pin med nål-lukning med Demenssymbolet
Pin med nål-lukning med Demenssymbolet
Køb og støt
Solsikkesnor – internationalt symbol på usynlige handicap
Solsikkesnor – internationalt symbol på usynlige handicap
Køb og støt
Idas morfar har en sygdom
Idas morfar har en sygdom
Køb og støt
Pin med magnet-lukning med Demenssymbolet
Pin med magnet-lukning med Demenssymbolet
Køb og støt