Menu

Referat af generalforsamlingen 16/9 for Lokalforeningen

Generalforsamling i Alzheimer foreningen Trekantområdet Torsdag d. 16. september 2021, kl. 17.15 i Gulkrog-Centret, Gulkrog 9, 7100 Vejle.

 

Til stede fra bestyrelsen: Grethe Skovlund, Inge Møller, Jens Ole Willumsen, Jens Karl Flinker, Kirsten Ishøj, Lis Carlsen

Suppleanter: Bent Nordheim,

Deltagere i alt i generalforsamlingen: ca. 45 personer.

Referent : Kirsten Ishøj

  1. Valg af dirigent: Lisbeth Hansen blev enstemmigt valgt til dirigent, og gav herefter ordet til formand Grethe Skovlund.
  2. Formandens beretning:

Formanden oplyste at der lokalt ikke havde været aktiviteter p.ga. Corona nedlukning i meste af 2019 og 2020.

Den planlagte generalforsamling den 12.marts 2020, blev aflyst om morgenen, idet Mette Frederiksen på et pressemøde aftenen før lukkede Danmark ned.

Bestyrelsen havde da selv besluttet at aflyse generalforsamlingen, idet regnskabet for 2019 først ankom natten forinden fra den eksterne revisor, tilknyttet Landsforeningen. Derfor havde bestyrelsen ikke en jordisk chance for at få gennemgået regnskabet og få  uddybet de kommentarer, der var uenighed med revisionsfirmaet om.

På et bestyrelsesmøde i Landsforeningen, blev besluttet at lokalforeningerne måtte udskyde general-forsamlingerne, således de er afholdt senest udgangen af 2021.

Alzheimerforeningen måtte pga. Coronaen aflyse samtlige aktiviteter og justere indsatsen – bl.a. ved at opfordre myndighederne til, at medtage personer med demenssygdom som en særlig risikogruppe. Alle indsatser handlede om at sikre tilstrækkeligt med værnemidler på plejehjemmene og en ekstra indsats for hjemmeboende med demens, som en konsekvens af nedlukning af dagcentre og øvrige aktiviteter.

Efter måneder med massiv kritik af de rigide besøgsrestriktioner på plejehjem fra pårørende, Alzheimerforeningen og andre organisationer, ændrede myndighederne reglerne for besøg på plejehjemmene. Der blev kraftigt indskærpet overfor kommunerne, at man ikke måtte forhindre plejehjemsbeboere i at forlade deres egen private bolig eller overvåge besøg af pårørende.

Formanden konkluderede at der ikke er tvivl om at nedlukningen af aktivitetstilbud til mennesker med demens og manglende aflastning har haft alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Det kunne Alzheimerforeningen vise med de første resultater fra en omfattende spørgeskemaundersøgelse om Coronakrisens konsekvenser blandt mennesker med demens og deres pårørende. Ca. 1500 besvarelser viste bl.a., at det fysiske helbred hos

 

 

 

hver tredje person med demens blev forværret og for hver anden pårørende. Evnen til at huske og kommunikere eller gå blev forværret i høj eller meget høj grad hos hver fjerde person med demenssygdom.

Demenslinjen fik vokseværk under pandemien. De fik tildelt 3 millioner kr. til at styrke rådgivningen.

Landsindsamlingen i forbindelse med Huskedagen, blev gennemført dog med ringe indsamling på gaden, men det lykkedes at få samlet 1,5 mill.kr ind. Det var især den digitale indsamling, der med til at sikre det gode resultat.

Alle møder i Landsforeningen er foregået on line. Personalet i landsforeningen arbejdede hjemmefra i hele perioden.

Landsforeningens årsberetning kan læses på hjemmesiden.

Formanden oplyste endvidere at der ikke har været afholdt bestyrelsesmøder – under Corona-lukningen og kommunikationen er foregået på mails og telefon og bestyrelsesmedlemerne har haft hver deres opgaver.

Inge ordner regnskaberne - Kirsten søger donationer med stort held og er sekretær i foreningen. Lis underviser elever på SOSU-skolerne, hvor hun fortæller om at være pårørende. Engang imellem deltager formanden (Grethe Skovlund) og de supplerer hinanden med faktuelle viden om demens.

Møderne i landsforeningens Bestyrelse, forretningsudvalg formandsmøderne er foregået online.

Demensdagene der hvert år afholdes af National Videnscenter for demens foregik også online.

Inge repræsenterer Alzheimerforeningen i Demensalliancen i Fredericia. Det er i samarbejde med Fredericia kommune og frivillige organisationer der har fokus på et demensvenligt samfund.

Inge er ligeledes kontaktperson til Demensfællesskab Lillebælt

Derudover er Grethe medlem af 3 styregrupper i Region Syddanmark.

  • Demensvenlige sygehuse. Her deltager Grethe og Gitte Johansen, der repræsenterer pårørende.
  • Psykiatrisk dialogforum. Handler meget om at inddrage pårørende som samarbejdspartner i forbindelse med indlæggelse.
  • Sundhedsbrugerrådet. Deltagerne er udvalgte patientorganisationer og politiker fra regionsrådet. Næste gang skal Grethe fortælle om Alzheimerforeningen og dens mærkesager.

Lokalforeningen tilbyder en kursusdag for pårørende den 26.10 på Trinity I Fredericia.

Formandens beretning blev herefter blev godkendt.

 

 

 

 

 

 

C: Fremlæggelse af regnskab ved Inge Møller

Inge oplyste at Trekantens resultat for 2019 udgjorde et overskud på ca. 6.300 kr. og Egenkapitalen udgjorde pr. 31/12 2019 ca. 70.000 kr.

Samt resultat for 2020 udgjorde et underskud på ca. 1.700 kr. og Egenkapitalen udgjorde pr. 31/12 2020 ca. 68.000 kr.

Inge orienterede om de store udfordringer der har været i forbindelse med at regnskabet skulle udfærdiges og revideres af en af Alzheimerforeningen udpeget revisor – der behandler udfærdigelsen samt forbehold og bemærkninger som er et ” Mærsk regnskab” værdigt og som slet ikke passer til en forening af Trekantens størrelse.

Regnskaberne blev godkendt.

D: Behandling af indkomne forslag: Ingen

E: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg: Grethe Skovlund – Kirsten Ishøj – Jens Karl Flinker – Jens Ole Willumsen

Grethe Skovlund og Jens Ole Willumsen modtog genvalg.

Kirsten Ishøj og Jens Karl Flinker ønskede ikke genvalg.

Trine Pedersen blev valgt og herefter består bestyrelsen af 5 medlemmer, hvilket er godkendt

jvf  vedtægterne

F Valg af suppleanter:

Bent Nordheim ønskede ikke genvalg og til afløsning blev Kirsten Suhr valgt.

  1. Valg af revisor:

Revisor udpeget af Alzheimerforeningen ”Dansk Revision” blev genvalgt.

  1. Evt.

Grethe takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde og indsats for Alzheimerforeningen Trekanten.

Der blev efter generalforsamlingen afholdt konstituerende bestyrelsesmøde.  

20/9 2021

Kirsten Ishøj

 

Senest opdateret d. 04. oktober 2021
Støt os
Har vi ringet til dig?
Er du i tvivl om det er os der har ringet til dig?

Er du i tvivl om det er Alzheimerforeningen der har kontaktet dig, eller har du spørgsmål eller kommentarer til vores opkald eller sms, er du velkommen til at henvende dig på 39 40 04 88 eller sende os en mail: post@alzheimer.dk

Demensvenlige gåfællesskaber
Demensvenlige gåfællesskaber i samarbejde med DGI

Fysisk aktivitet i samvær med andre har stor betydning for mennesker med demens. Derfor har Alzheimerforeningen i samarbejde med DGI opstartet en række gåfællesskaber flere steder i landet. 

Bliv Demensven
Bliv Demensven og ræk hånden ud til personer med demens

En Demensven er en person, der har sagt ja til mere viden om demens. En Demensven rækker hånden frem, hvis han eller hun møder et menneske med demens – for eksempel i opgangen, i butikken, på arbejdspladsen eller der, hvor personen med demens måske er kommet på afveje eller har brug for hjælp.

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Mødestedet bliver bevaret - Det kan vi takke lokale ildsjæle for
13. november 2023
Mødestedet bliver bevaret: Det kan vi takke lokale ildsjæle for
Lokale ildsjæle fra Alzheimerforeningen bryder med sparetendens.
Frivilligdagen 2023: Hvordan klæder vi vores frivillige bedst muligt på?
6. november 2023
Hvordan klæder vi vores frivillige bedst muligt på?
Lørdag 29. oktober blev foreningens frivillige hyldet ved den årlige Frivilligdag i Nyborg
Højere risiko for at udvikle demens blandt brugere af medicin mod mavesår
13. oktober 2023
Højere risiko for at udvikle demens blandt brugere af medicin mod mavesår
Ny dansk forskning viser en større risiko for at få en demenssygdom for personer, der har taget medicin mod mavesår og mavesyre. Der kan dog ikke udledes nogen årsagssammenhæng endnu.
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Torsdag d. 30. november
Kl. 14:00
Demensvenlig sangeftermiddag
2200 Kbh N
De Gamles Bys Kirke på Nørrebro - torsdage 14 - 14.45
Torsdag d. 30. november
Kl. 17:00
Åben telefonrådgivning
4700 Næstved
Åben rådgivning pr telefon hver torsdag mellem 17-19 på 55 88 21 00 og tal med Næstved kommunes demens- og psykiatri-specialister.
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time 
dør en dansker af en demenssygdom

 

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

ca
85-90.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Forstå Demens - Bliv klog på demens
Forstå Demens - Bliv klog på demens
Køb og støt
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
Køb og støt
Ida demensdukke
Ida demensdukke
Køb og støt
Katten Billy - demenskat
Katten Billy - demenskat
Køb og støt
Handyman - Demensvenlige magnetiske puslespil
Handyman - Demensvenlige magnetiske puslespil
Køb og støt
Mulepose med små Demensven hjerter
Mulepose med små Demensven hjerter
Køb og støt
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Køb og støt
Gennem sprækkerne
Gennem sprækkerne
Køb og støt
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Køb og støt
Solsikkesnor – internationalt symbol på usynlige handicap
Solsikkesnor – internationalt symbol på usynlige handicap
Køb og støt
Idas morfar har en sygdom
Idas morfar har en sygdom
Køb og støt