Menu

Referat af generalforsamlingen 16/9 for Lokalforeningen

Generalforsamling i Alzheimer foreningen Trekantområdet Torsdag d. 16. september 2021, kl. 17.15 i Gulkrog-Centret, Gulkrog 9, 7100 Vejle.

 

Til stede fra bestyrelsen: Grethe Skovlund, Inge Møller, Jens Ole Willumsen, Jens Karl Flinker, Kirsten Ishøj, Lis Carlsen

Suppleanter: Bent Nordheim,

Deltagere i alt i generalforsamlingen: ca. 45 personer.

Referent : Kirsten Ishøj

  1. Valg af dirigent: Lisbeth Hansen blev enstemmigt valgt til dirigent, og gav herefter ordet til formand Grethe Skovlund.
  2. Formandens beretning:

Formanden oplyste at der lokalt ikke havde været aktiviteter p.ga. Corona nedlukning i meste af 2019 og 2020.

Den planlagte generalforsamling den 12.marts 2020, blev aflyst om morgenen, idet Mette Frederiksen på et pressemøde aftenen før lukkede Danmark ned.

Bestyrelsen havde da selv besluttet at aflyse generalforsamlingen, idet regnskabet for 2019 først ankom natten forinden fra den eksterne revisor, tilknyttet Landsforeningen. Derfor havde bestyrelsen ikke en jordisk chance for at få gennemgået regnskabet og få  uddybet de kommentarer, der var uenighed med revisionsfirmaet om.

På et bestyrelsesmøde i Landsforeningen, blev besluttet at lokalforeningerne måtte udskyde general-forsamlingerne, således de er afholdt senest udgangen af 2021.

Alzheimerforeningen måtte pga. Coronaen aflyse samtlige aktiviteter og justere indsatsen – bl.a. ved at opfordre myndighederne til, at medtage personer med demenssygdom som en særlig risikogruppe. Alle indsatser handlede om at sikre tilstrækkeligt med værnemidler på plejehjemmene og en ekstra indsats for hjemmeboende med demens, som en konsekvens af nedlukning af dagcentre og øvrige aktiviteter.

Efter måneder med massiv kritik af de rigide besøgsrestriktioner på plejehjem fra pårørende, Alzheimerforeningen og andre organisationer, ændrede myndighederne reglerne for besøg på plejehjemmene. Der blev kraftigt indskærpet overfor kommunerne, at man ikke måtte forhindre plejehjemsbeboere i at forlade deres egen private bolig eller overvåge besøg af pårørende.

Formanden konkluderede at der ikke er tvivl om at nedlukningen af aktivitetstilbud til mennesker med demens og manglende aflastning har haft alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Det kunne Alzheimerforeningen vise med de første resultater fra en omfattende spørgeskemaundersøgelse om Coronakrisens konsekvenser blandt mennesker med demens og deres pårørende. Ca. 1500 besvarelser viste bl.a., at det fysiske helbred hos

 

 

 

hver tredje person med demens blev forværret og for hver anden pårørende. Evnen til at huske og kommunikere eller gå blev forværret i høj eller meget høj grad hos hver fjerde person med demenssygdom.

Demenslinjen fik vokseværk under pandemien. De fik tildelt 3 millioner kr. til at styrke rådgivningen.

Landsindsamlingen i forbindelse med Huskedagen, blev gennemført dog med ringe indsamling på gaden, men det lykkedes at få samlet 1,5 mill.kr ind. Det var især den digitale indsamling, der med til at sikre det gode resultat.

Alle møder i Landsforeningen er foregået on line. Personalet i landsforeningen arbejdede hjemmefra i hele perioden.

Landsforeningens årsberetning kan læses på hjemmesiden.

Formanden oplyste endvidere at der ikke har været afholdt bestyrelsesmøder – under Corona-lukningen og kommunikationen er foregået på mails og telefon og bestyrelsesmedlemerne har haft hver deres opgaver.

Inge ordner regnskaberne - Kirsten søger donationer med stort held og er sekretær i foreningen. Lis underviser elever på SOSU-skolerne, hvor hun fortæller om at være pårørende. Engang imellem deltager formanden (Grethe Skovlund) og de supplerer hinanden med faktuelle viden om demens.

Møderne i landsforeningens Bestyrelse, forretningsudvalg formandsmøderne er foregået online.

Demensdagene der hvert år afholdes af National Videnscenter for demens foregik også online.

Inge repræsenterer Alzheimerforeningen i Demensalliancen i Fredericia. Det er i samarbejde med Fredericia kommune og frivillige organisationer der har fokus på et demensvenligt samfund.

Inge er ligeledes kontaktperson til Demensfællesskab Lillebælt

Derudover er Grethe medlem af 3 styregrupper i Region Syddanmark.

  • Demensvenlige sygehuse. Her deltager Grethe og Gitte Johansen, der repræsenterer pårørende.
  • Psykiatrisk dialogforum. Handler meget om at inddrage pårørende som samarbejdspartner i forbindelse med indlæggelse.
  • Sundhedsbrugerrådet. Deltagerne er udvalgte patientorganisationer og politiker fra regionsrådet. Næste gang skal Grethe fortælle om Alzheimerforeningen og dens mærkesager.

Lokalforeningen tilbyder en kursusdag for pårørende den 26.10 på Trinity I Fredericia.

Formandens beretning blev herefter blev godkendt.

 

 

 

 

 

 

C: Fremlæggelse af regnskab ved Inge Møller

Inge oplyste at Trekantens resultat for 2019 udgjorde et overskud på ca. 6.300 kr. og Egenkapitalen udgjorde pr. 31/12 2019 ca. 70.000 kr.

Samt resultat for 2020 udgjorde et underskud på ca. 1.700 kr. og Egenkapitalen udgjorde pr. 31/12 2020 ca. 68.000 kr.

Inge orienterede om de store udfordringer der har været i forbindelse med at regnskabet skulle udfærdiges og revideres af en af Alzheimerforeningen udpeget revisor – der behandler udfærdigelsen samt forbehold og bemærkninger som er et ” Mærsk regnskab” værdigt og som slet ikke passer til en forening af Trekantens størrelse.

Regnskaberne blev godkendt.

D: Behandling af indkomne forslag: Ingen

E: Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg: Grethe Skovlund – Kirsten Ishøj – Jens Karl Flinker – Jens Ole Willumsen

Grethe Skovlund og Jens Ole Willumsen modtog genvalg.

Kirsten Ishøj og Jens Karl Flinker ønskede ikke genvalg.

Trine Pedersen blev valgt og herefter består bestyrelsen af 5 medlemmer, hvilket er godkendt

jvf  vedtægterne

F Valg af suppleanter:

Bent Nordheim ønskede ikke genvalg og til afløsning blev Kirsten Suhr valgt.

  1. Valg af revisor:

Revisor udpeget af Alzheimerforeningen ”Dansk Revision” blev genvalgt.

  1. Evt.

Grethe takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for godt samarbejde og indsats for Alzheimerforeningen Trekanten.

Der blev efter generalforsamlingen afholdt konstituerende bestyrelsesmøde.  

20/9 2021

Kirsten Ishøj

 

Senest opdateret d. 04. oktober 2021
Støt os
7 gode råd
7 gode råd

Få 7 gode råd til hvordan du hjælper et menneske med demens

5 veje til god kommunikation
5 veje til god kommunikation

Se fem små film med metoder til god kommunikation med personer med demens

Skattefradrag for din donation
Få skattefradrag for din donation

Her kan du udfylde oplysninger - så du kan få fradrag for din donation

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Myndighederne må ikke glemme de allermest sårbare på plejehjem
22. juni 2022
Myndighederne må ikke glemme de allermest sårbare på plejehjem
Myndighedernes Coronastrategi for de kommende måneder lægger op til, at de ældste og mest sårbare borgere tilbydes revaccination til efteråret. Men Alzheimerforeningen opfordrer til allerede nu at være opmærksom på og overveje tiltag i forhold til de allermest sårbare plejehjemsbeboere.
Ny rapport: Overdødelighed på plejehjem under covid-19 udstiller sundhedsvæsenets svagheder
20. juni 2022
Ny rapport: Overdødelighed på plejehjem under covid-19 udstiller sundhedsvæsenets svagheder
Ny undersøgelse viser hvorfor Coronaepidemien ramte beboere på plejehjem så hårdt.
Alzheimerforeningens formand fylder 70: Jeg har brug for at mærke, at jeg er der for nogen
4. juni 2022
Alzheimerforeningens formand fylder 70: Jeg har brug for at mærke, at jeg er der for nogen
Fødselsdagsportæt af Alzheimerforeningens formand, Birgitte Vølund.
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Søndag d. 22. maj
Kl. 19:00
Sorggruppe for voksne i Lyngby-Taarbæk
2800 Kgs. Lyngby
Vær med i en gratis sorggruppe for voksne i Frivilligcentret- forventet opstart 24. maj 2022
Mandag d. 27. juni
Kl. 00:00
Demensfællesskab Gentofte
2920 Charlottenlund
samtale gruppe for pårørende og mennesker ramt af demens
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time 
dør en dansker af en demenssygdom

 

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

ca
85-90.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Demensven øreringe - sølv
Demensven øreringe - sølv
Køb og støt
Få det bedste ud af livet med demens
Få det bedste ud af livet med demens
Køb og støt
Morfar kan ikke længere huske
Morfar kan ikke længere huske
Køb og støt
"For hjertet glemmer aldrig..."
"For hjertet glemmer aldrig..."
Køb og støt
"Jeg ser dig stadig"
"Jeg ser dig stadig"
Køb og støt
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Køb og støt
I min familie er vi alle sammen døende
I min familie er vi alle sammen døende
Køb og støt
Skriveterapi for pårørende
Skriveterapi for pårørende
Køb og støt
Gennem sprækkerne
Gennem sprækkerne
Køb og støt