Menu
12. maj 2015

Træning mindsker psykiske symptomer ved Alzheimer

Ny dansk forskning viser, at moderat til hård konditionstræning kan mindske symptomer som irritabilitet, depression, uro, rastløshed og forstyrrelser i døgnrytmen hos patienter med Alzheimer i let grad. Også patienternes koncentrationsevne, kondition og fysiske funktion øges i takt med intensiteten og mængden af den fysiske træning

Forskningsprojektet ADEX, er det første store studie i verden, der har målt, hvilken virkning moderat til hård træning har på patienter med Alzheimers sygdom. ADEX er samtidig det første større demensstudie gennemført i et samarbejde mellem danske demensklinikker. Nationalt Videnscenter for Demens har ledet studiet i samarbejde med Forskningsenheden ved Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg Hospital og demensklinikker i Odense, Aarhus, Aalborg, Svendborg, Slagelse, Roskilde, Glostrup samt Rigshospitalet.

Hovedresultaterne fra ADEX-studiet bliver præsenteret i dag, tirsdag den 12. maj ved DemensDagene 2015, hvor flere end 900 fagfolk er samlet til en to dage lang konference, arrangeret af Nationalt Videnscenter for Demens. 

-Studiet viser, at det er vigtigt med særlige tilbud til mennesker med demens, hvor man samler dem om fysisk aktivitet, for både det sociale samvær og selve den fysiske træning har en positiv indvirkning på patienternes fysiske funktion og psykiske velbefindende, siger professor og forskningsleder Steen Hasselbalch, Nationalt Videnscenter for Demens.

I Danmark lever ca. 90.000 mennesker med en demenssygdom, hvilket koster omkring 24 mia. kroner årligt. Antallet af demensramte forventes ifølge Nationalt Videnscenter for Demens at stige til 164.000 i år 2040. Mennesker med demens har ofte mange psykiske symptomer - som fx depression, ængstelse, uro og irritabilitet - hvilket nedsætter den generelle livskvalitet, øger belastningen for de pårørende samt behovet for indflytning i en plejebolig:
-Desværre kan vi ikke i dag helbrede demenssygdomme, så enhver behandling, der kan mindske symptomer ved Alzheimers sygdom, vil også kunne spare samfundet for mange udgifter,siger Steen Hasselbalch.

Kan motion påvirke hjernens ydeevne?

-Det virker måske ikke umiddelbart oplagt at sætte ældre mennesker op på en motionscykel for at se, om det påvirker hjernen. Men vi ved fra andre studier, at fysisk aktive midaldrende har mindre risiko for at udvikle demens, og at fysisk træning øger størrelsen af hukommelsescentret hos raske ældre. Men det er ikke kun hos raske ældre, man kan se forbedringer af hjernefunktionen efter fysik træning:

-Hos ældre med lette hukommelsesproblemer bliver hukommelsen bedre efter fysisk træning, og forsøg med mus med Alzheimer viser, at forandringerne i hjernen bliver mindre udtalte, når musene træner, forklarer Steen Hasselbalch. - Og derfor syntes vi, at det var vigtigt at undersøge, hvordan fysisk træning påvirker patienter med Alzheimers sygdom.

200 Alzheimerpatienter fra hele landet 

Nationalt Videnscenter for Demens har i samarbejde med otte demensudredningsenheder og Forskningsenheden ved Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg Hospital undersøgt effekten af moderat til hård fysisk træning til hjemmeboende patienter med Alzheimers sygdom i let grad. Studiet, der løb af stablen i perioden 2012-2014, inkluderede 200 patienter i alderen 50-90 år, der via lodtrækning blev fordelt til enten en træningsgruppe eller en kontrolgruppe. Kontrolgruppen blev tilbudt fire ugers træning efter studiets afslutning.

Træning tre gang om ugen i fire måneder 

Deltagerne i træningsgruppen trænede en time tre gange ugentligt i 16 uger. Træningen foregik i små hold på 2-5 deltagere under vejledning af en rutineret fysioterapeut, så der var fuldstændig styr på, hvordan og hvor meget den enkelte patient trænede. Efter en kort tilvænningsperiode bestod træningen af konditionstræning på motionscykel, løbebånd og cross trainer.

Færre psykiske symptomer i træningsgruppen 

Forekomsten af psykiske symptomer blev målt før og efter træningsperioden med et spørgeskema til pårørende. I løbet af de fire måneder, som træningen varede, kunne forskerne se en stigning i forekomsten af psykiske symptomer i kontrolgruppen. Samtidig var der et lille fald i forekomsten af symptomer i træningsgruppen. Forskellen mellem de to grupper var statistisk signifikant, hvilket tyder på, at træningsprogrammet har en forebyggende virkning mod udvikling af denne type symptomer. Da træningen foregik i hold, kan det ikke udelukkes, at også det sociale samvær, kan have bidraget til den positive effekt.

-Dertil kommer, at deltagerne i træningsgruppen fik større tiltro til sig selv i forhold til fysisk aktivitet, og de blev bedre til at multitaske, hvilket generelt er et problem for personer med demens. Det har betydning for, hvordan den enkelte mestrer dagligdags aktiviteter, og det har formentlig også betydning i forhold til at forebygge fald, uddyber lektor Nina Beyer fra Forskningsenheden ved Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg Hospital.

Bonus for ekstra sved på panden

Den gruppe af patienter, der var flittigst til at passe træningen, fik også det største udbytte. Omkring to tredjedele af træningsgruppen havde et fremmøde til træningen på mindst 80 pct., samtidig med en gennemsnitlig træningsintensitet svarende mindst 70 pct. af den maksimale puls.    


Denne høj-intensive træningsgruppe opnåede et signifikant højere mentalt tempo og koncentrationsevnesammenlignet med kontrolgruppen. Patienterne i den høj-intensive træningsgruppe rapporterede også et mindre fald i livskvalitet end kontrolgruppen, men forskellen var ikke stor nok til at opnå signifikans.

Minimalt frafald

Frafaldet i løbet af studiet var minimalt: kun 10 ud af 200 personer gennemførte ikke træningsprogrammet. Den fysiske træning var ikke forbundet med alvorlige ulemper eller bivirkninger. De hyppigste bivirkninger var - ikke overraskende - muskel- og ledsmerter samt svimmelhed og mathed.

-Det lave frafald viser, at patienter med Alzheimer faktisk er glade for og i stand til at gennemføre moderat til hård fysisk træning. Tilbuddet til hjemmeboende Alzheimerpatienter skal blot være til stede og tilpasses denne gruppes særlige behov, siger Steen Hasselbalch.

FAKTA OM ADEX-studiet: 

  • Studiets fulde navn er Preserving quality of life, physical health and functional ability in Alzheimer's disease: The effect of physical exercise - eller blot ADEX i daglig tale.
  • Hovedresultaterne præsenteres tirsdag den 12/5 ved DemensDagene 2015 og er beskrevet i en videnskabelig artikel, der afventer publikation i et internationalt fagtidsskrift. 
  • Nationalt Videnscenter for Demens har ledet studiet i samarbejde med Forskningsenheden ved Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Bispebjerg Hospital og demensklinikker i Odense, Aarhus, Aalborg, Svendborg, Slagelse, Roskilde, Glostrup samt Rigshospitalet. 
  • ADEX-studiet er støttet økonomisk af Innovationsfonden
  • Se også: www.videnscenterfordemens.dk/adex
Senest opdateret d. 12. februar 2020
Støt os
7 gode råd
7 gode råd

Få 7 gode råd til hvordan du hjælper et menneske med demens

5 veje til god kommunikation
5 veje til god kommunikation

Se fem små film med metoder til god kommunikation med personer med demens

Skattefradrag for din donation
Få skattefradrag for din donation

Her kan du udfylde oplysninger - så du kan få fradrag for din donation

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Myndighederne må ikke glemme de allermest sårbare på plejehjem
22. juni 2022
Myndighederne må ikke glemme de allermest sårbare på plejehjem
Myndighedernes Coronastrategi for de kommende måneder lægger op til, at de ældste og mest sårbare borgere tilbydes revaccination til efteråret. Men Alzheimerforeningen opfordrer til allerede nu at være opmærksom på og overveje tiltag i forhold til de allermest sårbare plejehjemsbeboere.
Ny rapport: Overdødelighed på plejehjem under covid-19 udstiller sundhedsvæsenets svagheder
20. juni 2022
Ny rapport: Overdødelighed på plejehjem under covid-19 udstiller sundhedsvæsenets svagheder
Ny undersøgelse viser hvorfor Coronaepidemien ramte beboere på plejehjem så hårdt.
Alzheimerforeningens formand fylder 70: Jeg har brug for at mærke, at jeg er der for nogen
4. juni 2022
Alzheimerforeningens formand fylder 70: Jeg har brug for at mærke, at jeg er der for nogen
Fødselsdagsportæt af Alzheimerforeningens formand, Birgitte Vølund.
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Søndag d. 22. maj
Kl. 19:00
Sorggruppe for voksne i Lyngby-Taarbæk
2800 Kgs. Lyngby
Vær med i en gratis sorggruppe for voksne i Frivilligcentret- forventet opstart 24. maj 2022
Mandag d. 27. juni
Kl. 00:00
Demensfællesskab Gentofte
2920 Charlottenlund
samtale gruppe for pårørende og mennesker ramt af demens
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time 
dør en dansker af en demenssygdom

 

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

ca
85-90.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Demensven øreringe - sølv
Demensven øreringe - sølv
Køb og støt
Få det bedste ud af livet med demens
Få det bedste ud af livet med demens
Køb og støt
Morfar kan ikke længere huske
Morfar kan ikke længere huske
Køb og støt
"For hjertet glemmer aldrig..."
"For hjertet glemmer aldrig..."
Køb og støt
"Jeg ser dig stadig"
"Jeg ser dig stadig"
Køb og støt
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Køb og støt
I min familie er vi alle sammen døende
I min familie er vi alle sammen døende
Køb og støt
Skriveterapi for pårørende
Skriveterapi for pårørende
Køb og støt
Gennem sprækkerne
Gennem sprækkerne
Køb og støt