Menu

Demens i tal

 • I Danmark lever cirka 85-90.000 mennesker med en demenssygdom. Heraf har ca. 50.000 Alzheimers sygdom.
 • Ca. 3.000 personer under 65 år er registreret med en demensdiagnose.
 • Der konstateres ca. 8.000 nye tilfælde af demenssygdom i Danmark hvert år.
 • I 2040 forventes antallet af personer med demens over 60 år at vokse til 125-150.000.
 • Der er godt 400.000 nære pårørende til en person med demenssygdom.
 • 54% af pårørende familiemedlemmer, der ringer til Demenslinien, er voksne børn af en demenspatient.
 • Der er 2½ gang så mange kvinder med en demenssygdom som mænd. Kun 40% af alle kvinder med demens har fået stillet en demensdiagnose, mens det er 60% af alle mænd med demens.
 • Pårørende til hjemmeboende personer med en demenssygdom bruger i gennemsnit 6 timer om dagen til pleje og omsorg.
 • Mellem 75-85% af alle plejehjemsbeboere har en demenssygdom. De samlede udgifter til behandling, pleje og omsorg til plejehjemsbeboere udgør ca. 18 mia. kroner om året.
 • De totale omkostninger ved demenssygdom i Danmark andrager mere end 20 milliarder kr. om året.
 • Demenssygdom er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark (de andre er kræftsygdomme, hjertesygdomme, sygdomme i åndedrætsorganer).

Download faktaark som PDF >>

 

Kilder: National Videncenter for Demens (Rigshospitalet); Alzheimer Europes Yearbook 2019 - Estimating the prevalence of dementia in Europe (2020), Alzheimer International: The global impact of dementia 2013-2050, dec 2013; WHO: Dementia – a public health priority, 2012; Sundhedsdatastyrelsen, Statusrapport på demensområdet i Danmark, Sundheds- og Ældreministeriet 2016; Kommunernes Landsforening: En Reform af Sundhedsvæsenet Haster, november 2019 samt Costs of Informal Care for People Suffering from Dementia: Evidence from a Danish Survey, Dementia Geriatric and Cognitive Disorder Extra, november 201

 

Antallet af personer med en demenssygdom stiger

Graf der illustrerer antallet af personer med demens og hvad antallet skønnes at være i årene op til 2040

Hent som PDF >>

Risikoen for at få demenssygdom stiger med alderen. Det stigende antal mennesker med demens skyldes derfor alene den demografiske udvikling med langt flere ældre. Der er for nyligt kommet flere forskningsresultater, der tyder på at ændringer i livsstil kan betyde et fald i antallet af nye demenstilfælde. Der er dog usikkerhed om hvor stor betydning dette vil få – i bedste fald måske 10‐20 %. Andre forskningsresultater viser sammenhæng med stigning i antallet af demenstilfælde og den såkaldte ”fedmeepidemi”. Disse forskningsresultater tyder på, at der tværtimod kommer flere mennesker med en demenssygdom end hidtil antaget. Men uanset hvilke resultater, der lægges til
grund, vil antallet af mennesker med en demenssygdom stige sammenlignet med i dag.

På den baggrund vil det mest dækkende være, at sige, at der i 2040 vil være mellem 120‐146.000 danskere med en demenssygdom.

Kilde: Nationalt Videnscenter for demens, august 2015, Prince M, Wimo A, et al 2015  samt Matthews FE et al, 2015

Kilde: Qiu C, von Strauss E, Bäckman L, Winblad B, Fratiglioni L. Twenty‐year changes in dementia occurrence suggest decreasing incidence in central Stockholm, Sweden. Neurology. 2013 May 14;80(20):1888‐94.; Matthews FE, Arthur A, Barnes LE, Bond J, Jagger C, Robinson L, Brayne C, . A two‐decade comparison of prevalence of dementia in individuals aged 65 years and older from three geographical areas of England: results of the Cognitive Function and
Ageing Study I and II. Lancet. 2013 Jul 17; Alzforum 2, januar 2014: Top 10 AD News Trend 2013 – www.alzforum.org, Prince M, Wimo A, Guerchet M, Ali G‐C, Wu Y‐T, Prina M. World Alz

 

Gode og troværdige links med informationer om demens:

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Gentagende svigt på plejehjem kalder på akut politisk handling
21. september 2023
Gentagende svigt på plejehjem kalder på akut politisk handling
Hver fjerde tilsyn på ældreområdet viser større eller kritiske problemer.
Rundspørge vidner om besparelser på demensområdet
11. september 2023
Ny rundspørge vidner om besparelser på demensområdet
I en rundringning melder flere lokalformænd lige nu kommunale besparelser.
Alzheimerforeningen kæmper lokalt for lukningstruet tilbud
30. august 2023
Alzheimerforeningen kæmper lokalt for lukningstruet tilbud
Lokalforeningen indkaldte til borgermøde i Helsingør.
Læs alle nyheder her