Menu

Bedre liv med demens

1. Lyt til mennesker berørt af demens

Mennesker med demenssygdom og deres pårørende er en uvurderlig kilde til viden om demens. De er eksperter på eget liv, og hvordan livet med demens leves i din kommune. For bare 10 år siden havde mennesker med demens og deres pårørende ikke megen indflydelse på, hvad der blev besluttet på demensområdet. Men de senere år har de været centrale aktører, fx ved udarbejdelse af nationale og kommunale handlingsplaner for demens. I den nationale demenshandlingsplan 2025 anbefales det således, at mennesker med demens og pårørende direkte involveres i udarbejdelse af de kommunale demensstrategier.1

Ved at lytte til mennesker med demenssygdom og deres pårørende skabes mulighed for at tilpasse ydelser så de passer bedst muligt til dem, det handler om. Indsatsen bliver bedre og tilfredsheden med de forskellige indsatser bliver større.2

Mennesker med demens og pårørende kan også være kilden til nytænkning. Alzheimerforeningen etablerede således i 2005 TænkeTanken, der er et forum, hvor mennesker med demenssygdom og pårørende deler tanker og ideer og derved inspirerer til nye indsatser på demensområdet.3

Når mennesker med demenssygdom og pårørende er med til at dele viden og kvalificere beslutninger i udvalg, råd, nævn og andre planlægning- og beslutningsfora, inddrages de i kvalitetsudviklingen af demensindsatsen og forbedring af kommunens tilbud til mennesker berørt af demens.4 På den måde sikres, at der tænkes i nye løsninger og indsatser.

At lytte til mennesker berørt af demens kan ske på flere måde – fx:

  • Sørg for, at mennesker med demens og pårørende indgår direkte i tilrettelæggelse, design og gennemførelse af brugerundersøgelser, og få derved både bedre kvalitativ og kvantitativ viden om livet med demens, og mere brugbare evalueringer af kommunens demensindsats.

  • Foreslå, at mennesker med demens og deres pårørende med erfaring fra livet med demens bliver aktive repræsentanter og medlemmer ved at oprette brugerråd eller projektstyregrupper, når demensprojekter eller demensvenlige initiativer igangsættes i kommunen.

  • Foreslå, at der i kommunen oprettes en uafhængig TænkeTank bestående af mennesker med demens og deres pårørende. Deltag i – og inviter dine byrådskolleger til at deltage i et TænkeTanks seminar. Du risikerer kun at blive klogere på livet med demens. Alzheimerforeningen har mere end 15 års erfaring med lokale tænketanke for mennesker berørt af demens og hjælper gerne.

Læs mere her:

  • Alzheimerforeningen har etableret en såkaldt ”Tænketank” for yngre og tidligt diagnosticerede. Tænketanken afholder hvert år et seminar for personer med demens og deres pårørende - https://www.alzheimer.dk/aktiviteter/taenketank/

  • Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS) indsamler, vurderer og formidler viden og erfaringer om inddragelse af patienter og pårørende - https://danskepatienter.dk/vibis

  • Nationalt Videnscenter for demens om brugerinddragelse Der er stigende fokus brugerinddragelse indenfor demensområdet. Både i forhold til den enkeltes liv og hverdag med en demenssygdom, i planlægning og evaluering af indsatser og i forskningen - https://videnscenterfordemens.dk/da/brugerinddragelse

 

Støt Alzheimerforeningens arbejde for inklusion af mennesker med demens
MobilePay nr. 60156 eller via vores website 
https://www.alzheimer.dk/stoet/

 

Opdateret 3. januar 2022


1 Sundheds- og ældreministeriet: et trygt og værdigt liv med demens -National Demenshandlingsplan 2025, januar 2017

2 Wehrmann et al: Priorities and Preferences of People Living with Dementia or Cognitive Impairment – A Systematic Review, Patient Preference and Adherence  (2021) ; Leontine Groen-van de Ven, et al: Involvement of people with dementia in making decisions about their lives: a qualitative study that appraises shared decision-making concerning daycare, BMJ Open, 2017

3  TænkeTanken havde således dialogmøder med Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde forud for udarbejdelsen af Den Nationale Demenshandlingsplan 2025, Sundheds- og ældreministeriet: Et trygt og værdigt liv med demens - National Demenshandlingsplan 2025, januar 2017. Et konkrete forslag fra Tænketanken om at give mennesker med en demenssygdom samme mulighed som personer med et fysisk handikap for kommunale hjælp til individuel transport er således blevet vedtaget af som pilotprojekt af Folketinget. Se fx Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose - https://www.sst.dk/-/media/Puljer/Foroegsordning-med-befordring-af-mennesker-med-en-demensdiagnose/Puljeopslag.ashx?la=da&hash=C2472F8AE7D8962123B4B745FFAB6690617D9A03

4 Verdens Sundhedsorganisation WHO understreger, at et grundlæggende princip i demensvenlige samfund er, at mennesker med demens, pårørende og foreninger, der repræsenterer personer med demens, skal være i stand til at indgå både i det politiske og lovgivende arbejde samt i planlægning, udførelse og monitorering af de serviceydelser, samfundet stiller til rådighed, WHO: Global action plan on the public health response to dementia 2017-2025. World Health Organization, 2017

 

Støt os
Skattefradrag for din donation
Få skattefradrag for din donation

Her kan du udfylde oplysninger - så du kan få fradrag for din donation

5 veje til god kommunikation
5 veje til god kommunikation

Se fem små film med metoder til god kommunikation med personer med demens

Er du blevet ringet op?
Er du blevet ringet op?

Alzheimerforeningen gennemfører i øjeblikket en telefonkampagne

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Personer med demenssygdom i særlig risiko har mulighed for booster-vaccination allerede nu
1. juli 2022
Personer med demenssygdom i særlig risiko har mulighed for booster-vaccination allerede nu
Hvis man har stor risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 nu og her, kan man ud fra en lægefaglig vurdering blive henvist til booster-vaccination henover sommeren. Det gælder også beboere på plejehjem.
Myndighederne må ikke glemme de allermest sårbare på plejehjem
22. juni 2022
Myndighederne må ikke glemme de allermest sårbare på plejehjem
Myndighedernes Coronastrategi for de kommende måneder lægger op til, at de ældste og mest sårbare borgere tilbydes revaccination til efteråret. Men Alzheimerforeningen opfordrer til allerede nu at være opmærksom på og overveje tiltag i forhold til de allermest sårbare plejehjemsbeboere.
Ny rapport: Overdødelighed på plejehjem under covid-19 udstiller sundhedsvæsenets svagheder
20. juni 2022
Ny rapport: Overdødelighed på plejehjem under covid-19 udstiller sundhedsvæsenets svagheder
Ny undersøgelse viser hvorfor Coronaepidemien ramte beboere på plejehjem så hårdt.
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Søndag d. 14. august
Kl. 13:00
Kør med Kongernes Heste ud i den grønne skov i Nødebo.
3480 Nødebo pr. Fredensborg
I overmorgen onsdag den 25. maj kl. 13 er der 2 ledige pladser til en tur med hestevogn.
Mandag d. 15. august
Kl. 00:00
På tur i Nordsjælland
3400 Hillerød
Aktivitet og fællesskab for personer under 70 år med demens
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time 
dør en dansker af en demenssygdom

 

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

ca
85-90.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Forstå Demens - Bogen der gør dig klog på demens
Forstå Demens - Bogen der gør dig klog på demens
Køb og støt
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
Køb og støt
Ida demensdukke
Ida demensdukke
Køb og støt
Katten Billy - demenskat
Katten Billy - demenskat
Køb og støt
Mulepose med små Demensven hjerter
Mulepose med små Demensven hjerter
Køb og støt
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Køb og støt
Gennem sprækkerne
Gennem sprækkerne
Køb og støt
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Køb og støt
Solsikkesnor – et internationalt symbol på usynlige handicap
Solsikkesnor – et internationalt symbol på usynlige handicap
Køb og støt