Menu

Bedre liv med demens

3. Pas godt på medarbejderne

Pas godt på medarbejderne er lettere sagt en gjort. Og indrømmet: Der findes ikke en enkelt snuptagsløsning, som med et hug fjerner de rekrutteringsudfordringer, kommunerne står overfor på sundhedsområdet. Men det er på den anden side ikke ensbetydende med, at der slet ikke er noget en kommune selv kan gøre for at få tilstrækkeligt kvalificeret personale til at behandle, pleje og hjælpe mennesker berørt af demenssygdom.

Der findes mange gode eksempler og solid evidens for, at medarbejdertilfredshed kan øges, sygefraværet mindskes og arbejdsmiljøet kan forbedres - alle faktorer, der betyder, at kommunen reelt får flere medarbejdertimer at gøre godt med. Og tingene hænger ofte sammen. Øget viden om demens giver bedre kvalitet i demensindsatsen. Bedre demensindsats giver flere redskaber i hverdagen. Bedre hverdag øger medarbejdernes arbejdsglæde. Øget arbejdsglæde giver færre sygedage. Færre sygedage giver flere varme og kloge hænder. Flere kloge og varme hænder i hverdagen er bedst for mennesker med demenssygdom og mindsker samtidigt presset på pårørende … og kommunens rekrutteringsudfordring.1

Mange af de tiltag, som en kommune selv kan gøre for at få flere hænder i hverdagen, handler om kommunens generelle ansættelses- og personalepolitik. Men der er også ting, som specifikt handler om kommunens demensindsats:

  • Bedre samarbejde med pårørende. Medarbejdere og ledere får gennem systematisk pårørendeinddragelse ny viden, der kan styrke deres arbejde. De oplever færre konflikter med pårørende, hvilket kan fremme arbejdsmiljøet og mindske sygefraværet.2
  • Større demensfaglighed. Forskning viser, at medarbejdere, der på jobbet udsættes for store følelsesmæssige krav fx i forbindelse med sorg, vrede og frustration fra borgere og pårørende, har en øget risiko for sygefravær. Flere demensfaglige kompetencer til at håndtere sorg og andre følelsesmæssige reaktioner hos personer med demenssygdom og pårørende kan derfor reducere risikoen for sygefravær.3
  • Bedre demensindsats = mindre vold mod ansatte = færre sygedage. Ansatte, der har været udsat for vold, føler mindre arbejdsglæde og har højere sygefravær end ansatte, som ikke har oplevet vold. En god demensindsats betyder, at de faglige og ledelsesmæssige rammer giver medarbejderne bedre mulighed for at forebygge og reducere vold og trusler om vold fra personer med demenssygdom.4
  • Bedre normering øger kvalitet og fastholdelse af medarbejdere. Bedre normering på plejehjem især på aften- og nattevagter giver bedre kvalitet i behandling, pleje og omsorg for mennesker med demenssygdom. Flere kolleger betyder også færre konflikter med beboere og pårørende, og dermed færre sygedage. Som bonus betyder bedre kvalitet også større fastholdelse af medarbejdere og dermed mindre pres på rekruttering.5
  • Kompetenceudvikling i civilsamfundet. Medarbejdernes kompetencer på demensområdet er afgørende for god kvalitet. Kompetenceudvikling på demensområdet sker bl.a. gennem efteruddannelse. Deltagelse i frivillige foreningers demenstilbud er en alternativ og effektiv måde at øge medarbejderes viden om og forståelse for livet med demens. Giv derfor medarbejderne mulighed for at få fri med løn, hvis de deltager i civilsamfundets demensaktiviteter. Alzheimerforeningen gennemfører fx hvert år Aktiv Højskole for mennesker med demens, feriekurser for ægtepar med demens og camps for børn og unge af forældre med demenssygdom. Alle aktiviteter, hvor der er stor brug for frivillige

  • Bonusordning og ekstraløn er også effektive redskaber til at fastholde dygtige medarbejdere. Det har de bl.a. erkendt i Københavns Kommune, hvor pædagoger får en ekstra lønbonus, hvis de bliver i jobbet. Så mon ikke det også virker på demensområdet.6


Læse mere her:

 

Støt Alzheimerforeningens arbejde for bedre demensindsats
MobilePay nr. 60156 eller via vores website 
https://www.alzheimer.dk/stoet/

 

Opdateret 3. januar 2022


1 Yan Ho et al: A Novel Mindful-Compassion Art-Based Therapy for Reducing Burnout and Promoting Resilience Among Healthcare Workers: Findings From a Waitlist Randomized Control Trial, Frontiers in Psychology 12 (2021) ; Henrik Lindegaard: Litteraturoversigt over effektstudier af indsatser til at nedbringe sygefravær, VIVE (2019) ; Sundhedsstyrelsen: Evaluering af model til målrettet pleje af plejehjemsbeboere med demens og BPSD (2019) ; Krifa: Krifa - trivsel-betaler-sig_en-undersoegelse-om-vaerdien-af-god-arbejdslyst (2019) ; Det Nationale Forskningscenter for arbejdsmiljø: Tal og fakta om arbejdsmiljøet ( 2018) ; Aalborg Universitet: Litteraturreview om drivere af sygefravær (2018)

2 Alzheimerforeningen, Danske Patienter, Danske Ældreråd, FOA, Komitéen for sundhedsoplysning, Pårørende i Danmark og Ældre Sagen: Veje til inddragelse og samarbejde med pårørende - Anbefalinger om pårørendeinddragelse og samabejde (2021)

3 Aalborg Universitet: Litteraturreview om drivere af sygefravær (2018)

4 Sundhedsstyrelsen: Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd (2019) ; Sundhedsstyrelsen: Evaluering af model til målrettet pleje af plejehjemsbeboere med demens og BPSD (2019)

5 Kennedy et al: Organizational Factors Associated With Retention of Direct Care Workers: A Comparison of Nursing Homes and Assisted Living Facilities, Gerontologist, 2021, Vol. 61 ; Weech-Maldonado et al: Nursing Home Quality and Financial Performance: Is there a Business case for Quality?, Inquiry: The journal of Health Care Organization, Provision and Financing (2019) ; Boscartet al : The association between staffing hours and quality of care indicators in long-term care, BMC Health Services Research (2018) ; Winbladet al: Do public nursing home care providers deliver higher quality than private providers? Evidence from Sweden, BMC Health Services Research (2017) ; Backhaus et al: Nurse Staffing Impact on Quality of care in Nursing Homes: A systematic review of longitudinal studies, JAMDA (2014) 

6 Københavns Kommune: København opruster i kampen om de eftertragtede pædagoger, PM 20. december 2021 -

Støt os
Skattefradrag for din donation
Få skattefradrag for din donation

Her kan du udfylde oplysninger - så du kan få fradrag for din donation

5 veje til god kommunikation
5 veje til god kommunikation

Se fem små film med metoder til god kommunikation med personer med demens

Er du blevet ringet op?
Er du blevet ringet op?

Alzheimerforeningen gennemfører i øjeblikket en telefonkampagne

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Personer med demenssygdom i særlig risiko har mulighed for booster-vaccination allerede nu
1. juli 2022
Personer med demenssygdom i særlig risiko har mulighed for booster-vaccination allerede nu
Hvis man har stor risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 nu og her, kan man ud fra en lægefaglig vurdering blive henvist til booster-vaccination henover sommeren. Det gælder også beboere på plejehjem.
Myndighederne må ikke glemme de allermest sårbare på plejehjem
22. juni 2022
Myndighederne må ikke glemme de allermest sårbare på plejehjem
Myndighedernes Coronastrategi for de kommende måneder lægger op til, at de ældste og mest sårbare borgere tilbydes revaccination til efteråret. Men Alzheimerforeningen opfordrer til allerede nu at være opmærksom på og overveje tiltag i forhold til de allermest sårbare plejehjemsbeboere.
Ny rapport: Overdødelighed på plejehjem under covid-19 udstiller sundhedsvæsenets svagheder
20. juni 2022
Ny rapport: Overdødelighed på plejehjem under covid-19 udstiller sundhedsvæsenets svagheder
Ny undersøgelse viser hvorfor Coronaepidemien ramte beboere på plejehjem så hårdt.
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Søndag d. 14. august
Kl. 13:00
Kør med Kongernes Heste ud i den grønne skov i Nødebo.
3480 Nødebo pr. Fredensborg
I overmorgen onsdag den 25. maj kl. 13 er der 2 ledige pladser til en tur med hestevogn.
Mandag d. 15. august
Kl. 00:00
På tur i Nordsjælland
3400 Hillerød
Aktivitet og fællesskab for personer under 70 år med demens
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time 
dør en dansker af en demenssygdom

 

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

ca
85-90.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Forstå Demens - Bogen der gør dig klog på demens
Forstå Demens - Bogen der gør dig klog på demens
Køb og støt
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
Køb og støt
Ida demensdukke
Ida demensdukke
Køb og støt
Katten Billy - demenskat
Katten Billy - demenskat
Køb og støt
Mulepose med små Demensven hjerter
Mulepose med små Demensven hjerter
Køb og støt
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Køb og støt
Gennem sprækkerne
Gennem sprækkerne
Køb og støt
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Køb og støt
Solsikkesnor – et internationalt symbol på usynlige handicap
Solsikkesnor – et internationalt symbol på usynlige handicap
Køb og støt