Menu

Bedre liv med demens

4. Tidlig indsats er afgørende

Jo tidligere indsats desto bedre behandling. Det gælder for demenssygdomme som for andre sygdomme. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling er derfor et centralt indsatsområde i den nationale demenshandlingsplan.1 Sundhedsstyrelsen anbefaler på den baggrund, at regionernes udredningsklinikker hurtigst muligt tager kontakt til kommunen, når demensudredning er færdig. I Region Hovedstaden præciseres dette til at kontakten bør ske inden for de første uger.2

Og hver en uge tæller. Det viser resultaterne fra en større spørgeskemaundersøgelse, som Alzheimerforeningen gennemførte blandt flere end 9.000 personer berørt af demens i 2019. Undersøgelsen viste, at to ud af tre personer med demens og pårørende fandt, at kommunens demenstilbud i høj eller meget høj grad var relevante, hvis de blev kontaktet indenfor den første uge efter, demensdiagnosen blev stillet. Gik der fire uger, var det mindre end en tredjedel. Undersøgelsen viste samtidigt, at hvis pårørende finder kommunens demenstilbud relevante, bliver den negative påvirkning af pårørendes helbred markant mindre, og færre pårørende forlader arbejdsmarkedet før tid.3 Mindre belastning af pårørende betyder samtidig større livskvalitet for mennesker med demenssygdom.4 Der er altså meget vundet ved en hurtig kontakt.

Samarbejdet på demensområdet mellem kommuner og regioner fastlægges i de såkaldte sundhedsaftaler, der udløber i 2023. Der er endvidere indgået særskilte samarbejdsaftaler eller forløbsprogrammer om demens mellem regionerne og kommunerne. Men flere af disse er nu mere end 10 år gamle og trænger til fornyelse.5

Som kommunalpolitiker kan du arbejde for hurtig indsats ved:

  • Større fokus på demens i en ny sundhedsaftale med regionen. Tidlig opsporing, hurtig indsats og bedre behandling på tværs af regioner og kommuner kræver stærkt politisk fokus. Foreslå derfor, at demensområdet bliver et særligt fokusområde i den nye samarbejdsaftale med regionen.

  • Samarbejdsaftaler og forløbsprogrammer om demens skal være tidssvarende. Stil derfor krav om at regionens samarbejdsaftale eller forløbsprogram bliver genforhandlet og ajourført.

  • Foreslå, at der indgås aftale med regionen om, at alle nydiagnosticerede demenspatienter, hvis de ønsker det, bliver kontaktet af den kommunale demenskoordinator senest 14 dage efter demensdiagnosen er stillet og følg løbende op på, om din kommune lever op til aftalen.

  • Den kommunale indsats til personer berørt af demenssygdom skal være konkret og målrettet den enkelte families behov. Foreslå derfor at demensfagpersoner i din kommune bruger Værktøjskassen fra Nationalt Videncenter for demens.

.
Læs mere her:

 

Støt Alzheimerforeningens arbejde for bedre demensindsats
MobilePay nr. 60156 eller via vores website 
https://www.alzheimer.dk/stoet/

 

Opdateret 3. januar 2022


1  Sundheds- og ældreministeriet: et trygt og værdigt liv med demens -National Demenshandlingsplan 2025, januar 2017 ; Region Hovedstaden: Forløbsprogram for Demens, revideret juni 2021.

2 Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens, december 2020

3 Alzheimerforeningen: Kommunernes demenstilbud Spørgeskemaundersøgelse blandt personer med demens og pårørende i Danmark, marts 2020

4 Martyr et al: Living well with dementia: a systematic review and correlational meta-analysis of factors associated with quality of life, well-being and life satisfaction in people with dementia, Psychological Medicine 48, 2130–2139, 2018

5 Kun én region har en tidssvarende samarbejdsaftale eller forløbsprogram om demens. Sundhedsstyrelsen: Status på forløbsprogrammer 2019, 12. juli 2019, Se også: Region Syddanmark: Samarbejdsaftale på demensområde, 2010 ; Region Nordjylland: Samarbejdsaftale om demens - Den Tværsektorielle Grundaftale, 2008 ; Region Midtjylland: Politisk sundhedsaftale om demensindsatsen i Region Midtjylland, 2011 ; Region Sjælland:    ; Region Hovedstaden: Forløbsprogram for Demens, revideret juni 2021.

Støt os
Skattefradrag for din donation
Få skattefradrag for din donation

Her kan du udfylde oplysninger - så du kan få fradrag for din donation

5 veje til god kommunikation
5 veje til god kommunikation

Se fem små film med metoder til god kommunikation med personer med demens

Er du blevet ringet op?
Er du blevet ringet op?

Alzheimerforeningen gennemfører i øjeblikket en telefonkampagne

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Personer med demenssygdom i særlig risiko har mulighed for booster-vaccination allerede nu
1. juli 2022
Personer med demenssygdom i særlig risiko har mulighed for booster-vaccination allerede nu
Hvis man har stor risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 nu og her, kan man ud fra en lægefaglig vurdering blive henvist til booster-vaccination henover sommeren. Det gælder også beboere på plejehjem.
Myndighederne må ikke glemme de allermest sårbare på plejehjem
22. juni 2022
Myndighederne må ikke glemme de allermest sårbare på plejehjem
Myndighedernes Coronastrategi for de kommende måneder lægger op til, at de ældste og mest sårbare borgere tilbydes revaccination til efteråret. Men Alzheimerforeningen opfordrer til allerede nu at være opmærksom på og overveje tiltag i forhold til de allermest sårbare plejehjemsbeboere.
Ny rapport: Overdødelighed på plejehjem under covid-19 udstiller sundhedsvæsenets svagheder
20. juni 2022
Ny rapport: Overdødelighed på plejehjem under covid-19 udstiller sundhedsvæsenets svagheder
Ny undersøgelse viser hvorfor Coronaepidemien ramte beboere på plejehjem så hårdt.
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Søndag d. 14. august
Kl. 13:00
Kør med Kongernes Heste ud i den grønne skov i Nødebo.
3480 Nødebo pr. Fredensborg
I overmorgen onsdag den 25. maj kl. 13 er der 2 ledige pladser til en tur med hestevogn.
Mandag d. 15. august
Kl. 00:00
På tur i Nordsjælland
3400 Hillerød
Aktivitet og fællesskab for personer under 70 år med demens
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time 
dør en dansker af en demenssygdom

 

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

ca
85-90.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Forstå Demens - Bogen der gør dig klog på demens
Forstå Demens - Bogen der gør dig klog på demens
Køb og støt
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
Køb og støt
Ida demensdukke
Ida demensdukke
Køb og støt
Katten Billy - demenskat
Katten Billy - demenskat
Køb og støt
Mulepose med små Demensven hjerter
Mulepose med små Demensven hjerter
Køb og støt
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Køb og støt
Gennem sprækkerne
Gennem sprækkerne
Køb og støt
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Køb og støt
Solsikkesnor – et internationalt symbol på usynlige handicap
Solsikkesnor – et internationalt symbol på usynlige handicap
Køb og støt