Menu

Bedre liv med demens

8. Viden gør en forskel

Demens er ikke noget, der ”bare” kommer med alderen. Demens skyldes som oftest sygdom, og der findes mere end 200 forskellige hjernesygdomme, der kan forårsage demens.1 Behandling, pleje og omsorg til mennesker med en demenssygdom kræver derfor specialiseret viden om, hvordan demenssygdommen påvirker patient og nærmeste pårørende.2

Viden om demens findes i de fleste kommuner, og medarbejderne indenfor demensområdet har som oftest stor indsigt, erfaring og faglige forudsætninger for at give god behandling, pleje og omsorg til mennesker berørt af demenssygdom. Men demensområdet er komplekst, og alle kommuner kan ikke have alle de nødvendige specialistkompetencer eller være fagligt opdaterede med nyeste viden på alle fronter. Der kan også være specifikke omstændigheder, der optræder så sjældent – fx demensramte familier med mindreårige børn eller yngre demenspatienter med særlige udfordringer - at alle kommuner ikke kan have et aktivt beredskab. Det er derfor afgørende at vide, hvor man kan hente råd og få hjælp fra specialister.

Heldigvis er der mange højt kvalificerede videncentre og mange offentlige og private rådgivningsfunktioner, der kan bistå med viden og hjælp til den kommunale demensindsats. Nedenfor finder du en liste over nogle af de steder din kommune kan hente nyeste viden om demens og få gode råd – og eventuelt, hvis I har brug for det – hjælp fra specialister til at løse svære opgaver eller konflikter:

  • National Videnscenter for Demens, Rigshospitalet arbejder med forskning, uddannelse og formidling af viden om demens til fagfolk på alle niveauer og på tværs af sektorer i hele Danmark - https://videnscenterfordemens.dk/da
  • Sundhedsstyrelsens demensrejsehold er et praksisnært læringsforløb i kommuner faciliteret af konsulenter. Kompetenceudviklingsforløbene har til formål at give medarbejderne kompetencer til at styrke plejen og omsorgen for mennesker med demens - https://www.sst.dk/da/viden/demens/demensrejsehold
  • VISO (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation). VISO rådgiver i de mest specialiserede sager på socialområdet fx demenstilstande med udadreagerende adfærd. Formålet med VISO er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område. https://socialstyrelsen.dk/viso/Til-fagfolk/Til-fagfolk#accordionitem2
  • Demenslinien – tlf. 5850 5850 – er Alzheimerforeningens uafhængig telefonrådgivning om livet. Rådgivningen gives af fastansatte fagmedarbejdere med relevante faglige uddannelse og mangeårig erfaring fra arbejde med mennesker med demens og pårørende. Demenslinien er primært for patienter og pårørende, men mange kommunalt ansatte fagpersoner benytter også Demenslinien - https://www.demenslinien.dk/
  • Sundhedsstyrelsens materialer om demens. Sundhedsstyrelsen afdækker og udbreder viden og metoder om demens. Sundhedsstyrelsen har en række anbefalinger fx om forebyggelse af udadreagerende adfærd i ældreplejen og udgiver publikationer om forskellige aspekter af demensindsatsen til inspiration for fagpersoner i kommuner mm. - https://www.sst.dk/da/Viden/Demens
  • Videnscenter for værdig ældrepleje. Videnscentrets formål er at understøtte kommunerne i at skabe mere værdighed i ældreplejen. Det gør de blandt andet ved at tilbyde forskellige typer af kompetenceudviklingsforløb og rådgivning, facilitere netværk og formidling samt informere om nyeste viden, gode erfaringer, best practice og metoder til at sikre en værdig ældrepleje - https://www.sst.dk/da/Opgaver/Videnscenter-for-vaerdig-aeldrepleje/Rejseholdsforloeb


Læse mere her:

  • Forstå demens – fagbog til medarbejdere – ”Forstå Demens” er en fagbog til alle, der ønsker indblik i, hvad det vil sige at have en demenssygdom. Bogen er skrevet af eksperter med hver deres faglige viden og erfaring med livet som dement. Kommer i 2022 i 3. reviderede udgave - https://alzheimershop.dk/p/forstaa-demens/
  • Viden om demens-appen - Appen 'Viden om Demens' er for alle, der arbejder med omsorg, støtte og pleje af mennesker med demens. Du kan hente den i App Store eller Google Play til din mobil eller tablet - https://videnscenterfordemens.dk/da/viden-om-demens-appen
  • Forskningscenter om Livet Med Demens (LIDEM), Syddansk Universitet. Forskningscenterets formål er at skabe øget viden og evidens på området ved at sætte fokus på at leve med demens i hverdagen ud fra demensberørtes perspektiv,og derved udvikle forskellige tiltage til at afhjælpe følger af demens for dem som har sygdommen og deres pårørende - https://www.sdu.dk/da/forskning/forskningsformidling/citizenscience/lidem

 

Støt Alzheimerforeningens arbejde for bedre demensindsats
MobilePay nr. 60156 eller via vores website 
https://www.alzheimer.dk/stoet/

 

Opdateret 3. januar 2022


1 Nationalt Videnscenter for Demens: Faktaark – Hvad er demens -  https://videnscenterfordemens.dk/sites/default/files/paragraph/field_files/1_FAKTA_Hvad_er_demens.pdf 

2 Sundhedsstyrelsen: Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med demens (2020) - https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Tv%C3%A6rsektorielle-forl%C3%B8b-demens/Anbefalinger-for-tvaersektorielle-forloeb-for-mennesker-med-demens.ashx?la=da&hash=6EA29F1E68B3953F00B2D70B4A66BE354A124B65

Støt os
Skattefradrag for din donation
Få skattefradrag for din donation

Her kan du udfylde oplysninger - så du kan få fradrag for din donation

5 veje til god kommunikation
5 veje til god kommunikation

Se fem små film med metoder til god kommunikation med personer med demens

Er du blevet ringet op?
Er du blevet ringet op?

Alzheimerforeningen gennemfører i øjeblikket en telefonkampagne

Vores liv med demens
Læs personlige beretninger om demens her
Nyheder
Personer med demenssygdom i særlig risiko har mulighed for booster-vaccination allerede nu
1. juli 2022
Personer med demenssygdom i særlig risiko har mulighed for booster-vaccination allerede nu
Hvis man har stor risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 nu og her, kan man ud fra en lægefaglig vurdering blive henvist til booster-vaccination henover sommeren. Det gælder også beboere på plejehjem.
Myndighederne må ikke glemme de allermest sårbare på plejehjem
22. juni 2022
Myndighederne må ikke glemme de allermest sårbare på plejehjem
Myndighedernes Coronastrategi for de kommende måneder lægger op til, at de ældste og mest sårbare borgere tilbydes revaccination til efteråret. Men Alzheimerforeningen opfordrer til allerede nu at være opmærksom på og overveje tiltag i forhold til de allermest sårbare plejehjemsbeboere.
Ny rapport: Overdødelighed på plejehjem under covid-19 udstiller sundhedsvæsenets svagheder
20. juni 2022
Ny rapport: Overdødelighed på plejehjem under covid-19 udstiller sundhedsvæsenets svagheder
Ny undersøgelse viser hvorfor Coronaepidemien ramte beboere på plejehjem så hårdt.
Læs alle nyheder her
Arrangementer
Søndag d. 14. august
Kl. 13:00
Kør med Kongernes Heste ud i den grønne skov i Nødebo.
3480 Nødebo pr. Fredensborg
I overmorgen onsdag den 25. maj kl. 13 er der 2 ledige pladser til en tur med hestevogn.
Mandag d. 15. august
Kl. 00:00
På tur i Nordsjælland
3400 Hillerød
Aktivitet og fællesskab for personer under 70 år med demens
Se alle arrangementer
Fakta

Hver

3. time 
dør en dansker af en demenssygdom

 

400.000
lever med en demenspatient i familien

Giv et bidrag
Din støtte bidrager til et bedre liv med demens
Støt her
100,-
Støt med 100,-
150,-
Støt med 150,-
200,-
Støt med 200,-
Fakta

ca
85-90.000
lever med en demenssygdom

 

Hjælp os med at hjælpe

Webshop
Forstå Demens - Bogen der gør dig klog på demens
Forstå Demens - Bogen der gør dig klog på demens
Køb og støt
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
ID armbånd fra Djuva - Model Beat
Køb og støt
Ida demensdukke
Ida demensdukke
Køb og støt
Katten Billy - demenskat
Katten Billy - demenskat
Køb og støt
Mulepose med små Demensven hjerter
Mulepose med små Demensven hjerter
Køb og støt
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Demensven halskæde, armbånd og øreringe
Køb og støt
Gennem sprækkerne
Gennem sprækkerne
Køb og støt
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Nål med Demenssymbolet - til mennesker med demens
Køb og støt
Solsikkesnor – et internationalt symbol på usynlige handicap
Solsikkesnor – et internationalt symbol på usynlige handicap
Køb og støt