Menu

 

Behandling af demens

Mange demenssygdomme kan behandles, så symptomerne mindskes.  Men der findes fortsat ikke en helbredende behandling.

 

Tidlig diagnosticering og den rette personcentrerede indsats, behandling og støtte, kan gøre en stor forskel for livet med demenssygdom. Både for de mennesker, der er ramt af sygdom, men også de pårørende. Den rette behandling og de rette indsatser kan bidrage til gode liv og forløb med demens.

 

Behandlingen af demenssygdomme består primært af stimulerende aktiviteter for krop og sind samt pleje og omsorg. For nogle demenssygdommes vedkommende kan der også være tale om medicinsk behandling, der for en periode kan forbedre funktionsniveau eller forsinke den fremadskridende proces.

Hjælpemidler kan være med til at understøtte de forskellige behandlingsmuligheder og gøre en stor forskel i livet med demens og sygdomsforløbet. 

 

Læs også: Giv din hjerne de bedste vilkår, når du har en demenssygdom


 

ANSVARET FOR BEHANDLING

Ansvaret for behandling, pleje og omsorg for mennesker med en demenssygdom er delt mellem regioner og kommuner. Men der er ikke nogen fast aftale om, hvordan demensarbejdet skal organiseres. Som hovedregel tager regionerne sig af udredning, diagnose og den specialiserede behandling, mens kommunerne tager sig af den daglige behandling, pleje og omsorg.

I et sygdomsforløb med demens kan man derfor opleve flere overgange mellem sektorer og aktører. Det kan f.eks. være overgangen fra den indledende udredning hos ens almene praktiserende læge, til udredning på en sygehusklinik, for derefter at få diagnose stillet, hvor det videre ansvar for støtte og behandling går over til kommunen.

Ud over de offentlige aktører tilbyder vi i Alzheimerforeningen rådgivning, støtte og aktiviteter, der er med til at understøtte, at mennesker med demenssygdom og pårørende kan leve et aktivt, meningsfuldt liv.

HAR DU FLERE SPØRGSMÅL OM DEMENSSYGDOM OG TIL LIVET MED DEMENS?

Du kan kontakte Alzheimerforeningens rådgivning, Demenslinien. Her sidder en række kompetente fagpersoner med stor erfaring inden for demensområdet klar til at svare på dine spørgsmål inden for demens.

Det er muligt at ringe og skrive gratis til vores rådgivning.

MEDICINSK BEHANDLING

Med den demensmedicin vi har til rådighed i dag, er det kun muligt at symptombehandle og ikke påvirke de underliggende sygdomsprocesser.

Lægemidler kan dog udgøre et nødvendigt supplement i behandlingen af demenssygdom.


AKTIVITETER OG HVERDAGSLIV

Alle mennesker har brug for at deltage i meningsfulde aktiviteter. Hverdagens aktiviteter og rutiner skaber tryghed og er samtidig identitetsskabende. 

Der er tre områder, som er særligt vigtige at have fokus på, hvis man har en demenssygdom og gerne vil gøre noget godt for sin hjerne: Fysisk, social og mental stimulation – og gerne i en kombination.


PLEJE OG OMSORG

Den rette og fyldestgørende pleje og omsorg er nødvendigt i hele sygdomsforløbet med demens. Tidligt i forløbet kan der være behov for at forebygge eller afhjælpe helbredsmæssige problemer, hvor det i livets sidste fase primært retter sig mod at lindre ubehag.

HJÆLPEMIDLER

Faste rutiner, enkle systemer og hjælpemidler kan skabe overskuelighed, tryghed og ro i hverdagen med demenssygdom. Hjælpemidler kan være med til at sikre, at personen med demenssygdom selvstændigt kan fortsætte sin velkendte hverdag, hvilket er vigtigt for livskvaliteten.

Alzheimerforeningen får ingen faste statstilskud eller faste tilskud fra kommunerne. Vi kan kun stille vores rådgivning gratis til rådighed på baggrund af medlems- og støttebidrag.

 

Sørg for, at vi fortsat kan give gratis rådgivning


 

Webshop
Forstå Demens - Bliv klog på demens
Forstå Demens - Bliv klog på demens
Køb og støt
Lev med demens - gratis bog
Lev med demens - gratis bog
Køb og støt
Et kit med det nationale demenssymbol
Et kit med det nationale demenssymbol
Køb og støt
Pin med nål-lukning med Demenssymbolet
Pin med nål-lukning med Demenssymbolet
Køb og støt
Solsikkesnor – internationalt symbol på usynlige handicap
Solsikkesnor – internationalt symbol på usynlige handicap
Køb og støt
Pin med magnet-lukning med Demenssymbolet
Pin med magnet-lukning med Demenssymbolet
Køb og støt