Menu

 

Alzheimers 7 Stadier – Global Deterioration Scale

 

Alzheimers sygdom er en progressiv neurodegenerativ lidelse, der påvirker hukommelse, tænkning og adfærd. For at forstå sygdommens progression og dens indvirkning på den enkelte har forskere og klinikere udviklet en skala kaldet Global Deterioration Scale (GDS). Denne skala beskriver Alzheimers 7 stadier, fra ingen symptomer til meget svær demens.

 

Stadie 1: Ingen Kognitiv Svækkelse

Ingen tegn på hukommelsestab eller kognitive problemer. Livet fortsætter som normalt.

 

Stadie 2: Meget Let Kognitiv Svækkelse

Let hukommelsestab, som ofte kan overses eller tilskrives aldring.

 

Stadie 3: Let Kognitiv Svækkelse

Ændringer i adfærd og hukommelse begynder at blive mere mærkbare.

 

Stadie 4: Middelsvær Kognitiv Svækkelse

Symptomerne bliver mere udtalte med udfordringer i daglige opgaver.

 

Stadie 5: Middelsvær til Svær Kognitiv Svækkelse

Betydelige hukommelsestab og behov for hjælp til daglige aktiviteter.

 

Stadie 6: Svær Kognitiv Svækkelse

Avanceret stadie med behov for hjælp til de fleste aktiviteter og mulige personlighedsændringer.

 

Stadie 7: Meget Svær Kognitiv Svækkelse

Det mest alvorlige stadie, hvor konstant pleje og overvågning er nødvendig.

 

Kritisk Perspektiv

Mens GDS er et værdifuldt værktøj til at forstå progressionen af Alzheimers sygdom, har det også mødt kritik. Nogle eksperter mener, at GDS's forenklede og stereotype stadieinddeling ikke tager hensyn til den betydelige individuelle variation i udviklingen af demenssymptomer ved Alzheimers sygdom. For eksempel har forskning vist, at nogle patienter kan opleve psykiatriske symptomer og ADL-funktionsproblemer tidligere i sygdomsforløbet end beskrevet i GDS. Derudover kan diagnosen Alzheimers sygdom stilles tidligere end det tredje stadie, som GDS foreslår.

Forståelse af Alzheimers 7 stadier gennem Global Deterioration Scale (GDS) giver pårørende, plejepersonale og læger en bedre indsigt i sygdommens progression. Men det er vigtigt at nærme sig denne skala med en kritisk tankegang, idet den ikke nødvendigvis afspejler alle individers unikke oplevelse med sygdommen.

 

Kilde: Videnscenteret for demens

 

HAR DU FLERE SPØRGSMÅL OM DEMENSSYGDOM OG TIL LIVET MED DEMENS?

Du kan kontakte Alzheimerforeningens rådgivning, Demenslinien. Her sidder en række kompetente fagpersoner med stor erfaring inden for demensområdet klar til at svare på dine spørgsmål inden for demens.

Det er muligt at ringe og skrive gratis til vores rådgivning.

MODTAG NYHEDER MED RÅD OG VIDEN

Tilmeld dig Alzheimerforeningens nyhedsbrev - og få nyt om aktiviteter, forskning, viden og gode råd til en hverdag med demens

Alzheimerforeningen får ingen faste statstilskud eller faste tilskud fra kommunerne. Vi kan kun stille vores rådgivning gratis til rådighed på baggrund af medlems- og støttebidrag.

 

Sørg for, at vi fortsat kan give gratis rådgivning