Menu

 

Demens symptomer

De fleste personer med demenssygdom får ofte hukommelsesbesvær som et af de første symptomer, men også andre mentale færdigheder rammes, såsom koncentrationsevnen, problemer med at orientere sig, sproglige færdigheder, ændringer i ens personlighed og adfærd.

Hvert år får over 8.000 mennesker i Danmark en demensdiagnose. Demens er betegnelsen på den tilstand, man kommer i, når mentale færdigheder bliver svækket på grund af sygdom i hjernen. Demens er betegnelsen på det symptom, der kommer til udtryk ved en demenssygdom, på samme måde som feber kan være symptom på en infektionssygdom. Der er forskellige demenssymptomer, man kan holde øje med, som kan være tegn på en demenssygdom. Du kan finde oversigten "10 tegn på demens" her.

Mere end 200 forskellige sygdomme kan føre til demens. Derudover er der også sygdomme, som giver symptomer, der ligner demens – f.eks. en ubehandlet depression, stress eller B12-vitaminmangel. Nogle af disse sygdomme kan behandles, hvormed symptomerne kan aftage eller forsvinde igen.

 

Derfor anbefaler vi, at du tager kontakt til en praktiserende læge, hvis du genkender et eller flere af symptomerne nedenfor hos dig selv, eller en du kender. Det er vigtigt at få afklaret årsagen til symptomerne, så der kan igangsættes en korrekt behandling hurtigst muligt. Læs mere om demensudredning her.

 


10 advarselstegn på demens


Hvad er de typiske tegn på en demenssygdom?

- Vi har samlet de 10 typiske tegn på demens  i denne video. Se den her:


 

ER DEMENS OG ALZHEIMER DET SAMME?

Der hersker stadig en del forvirring om, hvad forskellen på Alzheimers sygdom og demens er. Nogle tror, at det er det samme og sidestiller begreberne.

Men én måde at forklare det på er at se demens som en slags paraply, hvorunder Alzheimers sygdom og en række andre sygdomme er. Sygdomme, som alle leder til en svækkelse af hjernens funktioner og demens. Læs mere: Forskellige demenssygdomme.

DEMENS SKYLDES ALTID SYGDOM

Det er en myte, at demens er en naturlig del af det at blive gammel. Demens har op til 1990’erne været fejlagtigt knyttet sammen med begrebet ”senil”, der betyder "gammel".

Det vil sige, at f.eks. tab af hukommelse, sprog og motoriske evner forårsaget af demens ansås for at høre til det at blive ældre - og ganske naturligt.

I dag ved vi, at demens altid skyldes sygdom. Risikoen for at få en demenssygdom stiger dog med alderen. 

DET ER VIGTIGT AT FÅ STILLET EN DIAGNOSE

Mere end 200 forskellige sygdomme kan føre til demens. Mange demenssygdomme kan behandles, så symptomerne mindskes, men ikke helbredes.

Jo tidligere en diagnose stilles, jo tidligere kan behandlingen begynde, hvilket kan forbedre prognosen for sygdomsforløbet. Behandlingen kan være medicinsk, men der er også andre tiltag, der er vigtige at forholde sig til for at få et godt liv med demenssygdom.

Hvis du er bekymret for, at du eller nogen du kender har en demenssygdom, er det vigtigt at tale med den praktiserende læge om bekymringerne. Du kan læse mere om demensudredning her.

HAR DU FLERE SPØRGSMÅL OM DEMENSSYGDOM OG TIL LIVET MED DEMENS?

Du kan kontakte Alzheimerforeningens rådgivning, Demenslinien. Her sidder en række kompetente fagpersoner med stor erfaring inden for demensområdet klar til at svare på dine spørgsmål inden for demens.

Det er muligt at ringe og skrive gratis til vores rådgivning.