Menu

 

Demensudredning

Demensudredning er kernen i diagnosticering og behandling af demenssygdom. Desto tidligere en demensdiagnose stilles, jo tidligere kan behandlingen begynde, hvilket kan forbedre prognosen for sygdomsforløbet. 

 

Hvad skal jeg gøre ved mistanke om demenssygdom?

Hvis du mistænker, at du eller en du kender har en demenssygdom, er første skridt mod en afklaring at tale med den praktiserende læge om bekymringerne.

 

Den praktiserende læge henviser til et forløb på en udredningsklinik, hvis han eller hun vurderer, at der er tale om symptomer på demens.

 

En demensudredning forløber over flere planlagte besøg og består af en afdækning af livssituation, fysisk status, funktionsniveau i hverdagen, vaner, behov for støtte og at understøtte livskvaliteten.

 

Det første besøg er en forundersøgelse, og den kan vare op til 3 timer. Her møder man en sygeplejerske og en speciallæge. Man vil blive spurgt om symptomer og sygdomshistorie. Lægen vil også foretage en objektiv undersøgelse og afdække evnerne til at udføre enkle opgaver, samt stille spørgsmål til hukommelse og  dagligdagsfunktioner.

 

Pårørende er også en vigtig del af at komme godt omkring situationen i forhold til at klarlægge eventuelle symptomer. Efter personen med mistanke om demens har givet samtykke, vil de pårørende blive spurgt om deres observationer af symptomer. 

 

Det er forskelligt hvilke undersøgelser, der er behov for i forhold til at stille en evt. diagnose.

 

De undersøgelser, der er i spil, er ofte en bred vifte af blodprøver: Et EKG, som undersøger hjertet; scanninger; neuropsykologiske tests; samtaler; lumbalpunktur og fysisk undersøgelse foretaget af en speciallæge.

 

Når alle undersøgelserne er gennemført og analyseret, bliver en eventuel diagnose stillet.

 

Hvis en demensdiagnose er blevet stillet, vil lægen fremlægge behandlingsmuligheder, herunder medicin, som evt. kan understøtte hukommelsen, psykologisk og evt. fysisk og praktisk støtte og livsstilsændringer.

 

Det er vigtigt at tage del i beslutningen om behandlingen, så man føler sig komfortabel med de valg, der træffes. Det kan være en god idé at involvere familie og venner om situationen, da deres støtte kan være vigtig for den fremtidige livssituation.

 

Endelig er det vigtigt at huske, at demens er en progressiv sygdomstilstand, og at symptomerne vil ændre sig over tid. Det kan være vigtigt at tale med en læge eller sygeplejerske regelmæssigt om ens tilstand og justere behandlingen, når det er nødvendigt.


 

HAR DU FLERE SPØRGSMÅL OM DEMENSSYGDOM OG TIL LIVET MED DEMENS?

Du kan kontakte Alzheimerforeningens rådgivning, Demenslinien. Her sidder en række kompetente fagpersoner med stor erfaring inden for demensområdet klar til at svare på dine spørgsmål inden for demens.

Det er muligt at ringe og skrive gratis til vores rådgivning.

Alzheimerforeningen får ingen faste statstilskud eller faste tilskud fra kommunerne. Vi kan kun stille vores rådgivning gratis til rådighed på baggrund af medlems- og støttebidrag.

 

Sørg for, at vi fortsat kan give gratis rådgivning