Menu

 

Tjek dig selv: Tegn på demens

Når du vil identificere tegn på demens, er det vigtigt at være opmærksom på forskellige adfærds- og hukommelsesændringer. Mange mennesker oplever svækket hukommelse som et af de tidligste symptomer. Derudover kan du også se ændringer i evnen til at udføre velkendte opgaver, problemer med sprog, og vanskeligheder med orientering i både tid og sted.

Det er ikke usædvanligt at opleve ændringer i dømmekraft eller evnen til at tænke abstrakt. Ofte kan personlighedsændringer og ændringer i humør også være indikative tegn. Det er vigtigt at være opmærksom på disse ændringer og søge professionel hjælp, hvis du eller nogen du kender oplever disse symptomer.

10 vigtige tegn på demens du skal være opmærksom på

 

Demens kan være svær at genkende i de tidlige stadier, da mange af tegnene let kan forveksles med almindelige aldringssymptomer. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på visse ændringer, som kan indikere, at noget mere alvorligt foregår. Her er nogle nøgleindikatorer, der kan hjælpe dig med at identificere mulige demenstilstande:

  1. Svækket hukommelse - At glemme informationer, som man normalt ville huske, som for eksempel vigtige datoer eller arrangementer, kan være et tidligt tegn.
  2. Besvær med at udføre velkendte opgaver- Vanskeligheder med at udføre opgaver, der før var enkle, såsom at følge en kendt opskrift eller holde styr på regelmæssige betalinger.
  3. Problemer med sproget - Problemer med pludseligt at finde de rigtige ord under normale samtaler eller navngive almindelige objekter.
  4. Manglende orientering om tid og sted - Forvirring omkring tidspunkt eller sted, som ikke tidligere var et problem.
  5. Svigtende dømmekraft - Usædvanlige eller dårligt overvejede beslutninger, som at klæde sig upassende til vejret.
  6. Problemer med at tænke abskrakt - Problemer med at håndtere komplekse koncepter som finansielle overvejelser eller regnearbejde.
  7. Forlægge ting- En tendens til at miste ting og være ude af stand til at genskabe tidligere skridt for at finde dem.
  8. Forandringer i humør og adfærd - Uforklarlige ændringer i humør eller adfærd, som hurtige udbrud af irritation.
  9. Ændringer i personligheden - Markante ændringer i grundlæggende karaktertræk eller sociale adfærdsmønstre.
  10. Mangel på initiativ - En tydelig tilbagegang i engagement i sociale sammenhænge eller hobbyer, som personen tidligere nød.

 

 

Disse tegn kan indikere, at en medicinsk evaluering er nødvendig for at afklare årsagerne og tale om mulige behandlinger. Hvis du bemærker flere af disse symptomer hos dig selv eller en nærstående, er det afgørende at konsultere en læge for yderligere undersøgelse og vejledning. 

 


De typiske tegn på en demenssygdom

- Vi har samlet de 10 typiske tegn på demens  i denne video. Se den her:


 

ER DEMENS OG ALZHEIMER DET SAMME?

Der hersker stadig en del forvirring om, hvad forskellen på Alzheimers sygdom og demens er. Nogle tror, at det er det samme og sidestiller begreberne.

Men én måde at forklare det på er at se demens som en slags paraply, hvorunder Alzheimers sygdom og en række andre sygdomme er. Sygdomme, som alle leder til en svækkelse af hjernens funktioner og demens. Læs mere: Forskellige demenssygdomme.

DEMENS SKYLDES ALTID SYGDOM

Det er en myte, at demens er en naturlig del af det at blive gammel. Demens har op til 1990’erne været fejlagtigt knyttet sammen med begrebet ”senil”, der betyder "gammel".

Det vil sige, at f.eks. tab af hukommelse, sprog og motoriske evner forårsaget af demens ansås for at høre til det at blive ældre - og ganske naturligt.

I dag ved vi, at demens altid skyldes sygdom. Risikoen for at få en demenssygdom stiger dog med alderen. 

DET ER VIGTIGT AT FÅ STILLET EN DIAGNOSE

Mere end 200 forskellige sygdomme kan føre til demens. Mange demenssygdomme kan behandles, så symptomerne mindskes, men ikke helbredes.

Jo tidligere en diagnose stilles, jo tidligere kan behandlingen begynde, hvilket kan forbedre prognosen for sygdomsforløbet. Behandlingen kan være medicinsk, men der er også andre tiltag, der er vigtige at forholde sig til for at få et godt liv med demenssygdom.

Hvis du er bekymret for, at du eller nogen du kender har en demenssygdom, er det vigtigt at tale med den praktiserende læge om bekymringerne. Du kan læse mere om demensudredning her.

HAR DU FLERE SPØRGSMÅL OM DEMENSSYGDOM OG TIL LIVET MED DEMENS?

Du kan kontakte Alzheimerforeningens rådgivning, Demenslinien. Her sidder en række kompetente fagpersoner med stor erfaring inden for demensområdet klar til at svare på dine spørgsmål inden for demens.

Det er muligt at ringe og skrive gratis til vores rådgivning.