Menu

Sydvest

Velkommen til lokalforeningen i Sydvest!

Her kan du blandt andet finde bestyrelsens kontaktoplysninger og læse om aktuelle aktiviteter.

Se de lokale aktiviteter i kalenderen nedenfor.


 

Kom med til medlemsfest!

Invitation til Medlemsfest d. 29. november 2022 - et tilbud til medlemmer af Alzheimerforeningen Sydvest.

Se invitationen og tilmeld dig her >>

--------------------------------------------------                                                                                         

HJERNEN I FOKUS

Onsdag d. 16. marts kl. 8.30 - 16.00
i Musikhuset Esbjerg

Billetter skal købes via Nemtilmeld.dk
I Esbjerg bliver alle sejl sat for at sprede kendskabet til hjernens muligheder, når 6 lokalforeninger onsdag den 16. marts 2022 inviterer til et fantastisk program fra kl. 8.30 – 16.00 i Musikhuset Esbjerg.


De 6 foreninger Hjerneskadeforeningen, Parkinsonforeningen, Essentiel Tremor, Hjernebarnet, Hjernerystelses foreningen og Alzheimer foreningen vil – sammen
med en lang række interessante temastande – hver især
være klar med stande, hvor de vil informere om de udfordringer, som de ramte møder i dagligdagen.
Så denne dag er der rig mulighed for at komme i dialog
med disse hjerneforeninger

Sideløbende med at deltagerne kan besøge de mange stande vil vi byde på et spændende program med
følgende oplægsholdere;

Ellen Garde
(Læge og hjerneforsker)
Lone Hertz
(Skuespiller og foredragsholder)
Camilla Pedersen
(Professionel triatlet)
Svend Brinkmann
(Professor i psykologi)                                         

Oplægsholderne vil fortælle om deres egne oplevelser og viden omkring hjernen men også give et underholdende bidrag.
Der serveres morgenkaffe m. rundstykker kl. 08.30 - 09.00. Derudover serveres der sandwich og vand til
frokost, samt eftermiddagskaffe

_________________________________________________________________________________

Generalforsamling

Alzheimerforeningen Sydvest

17. marts 2022 kl. 19:00 på

Vindrosen, Jernbanegade 8, 6740 Bramming.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  1. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år
  1. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse
  1. Orientering om landsforeningens virke ved formanden
  1. Behandling af fremsatte forslag
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

        På valg er:

        Bestyrelsesmedlemmer:

        Hanne Christensen – modtager genvalg

        Hanne Knudsen – modtager genvalg

       Suppleanter:

       Karen Sørensen – modtager genvalg

       Åse Christensen – modtager genvalg

  1. Valg af revisor:

        Landsforeningen reviderer regnskab

  1. Eventuelt

        Eventuelle forslag skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamling

 

Foreningen er vært ved et stykke smørrebrød og kaffe efter mødet

Tilmelding til Åse Christensen tlf: 2327 9251

_________________________________________________________________________________

INDBYDELSE TIL CANDELLIGHT DINNER TORSDAG DEN 21. APRIL 2022

Et tilbud til personer der er ramt af en demenssygdom sammen med ægtefælle eller anden pårørende.

Håber I har lyst til at deltage i et festligt og hyggeligt selskab sammen med andre, som står i samme situation som jer.

I vil få serveret en dejlig middag, og Alzheimerforeningen Sydvest vil gøre alt for at gøre det til en festlig og hyggelig oplevelse for alle deltagere.

Arrangementet varer ca. 2½ - 3 timer, og der deltager max. 15 par.

I skal selv sørge for transport til og fra arrangementet, som foregår på

Hotel Hedemarken, Hedemarken 22, 7200 Grindsted

Torsdag den 21. april 2022 kl. 17:00 – ca. 20:00.

Det er gratis at deltage i arrangementet.

Arrangementet inkluderer velkomstdrink, menu med drikkevarer samt kaffe.

Tilmelding senest den 15. april til Hanne Christensen tlf: 2441 4763

Tilmelding er efter først til mølle princippet.

Der vil blive taget hensyn til corona med sprit og afstand.

____________________________________________________________________________

INDBYDELSE TIL CANDELLIGHT DINNER ONSDAG 27. APRIL 2022

Et tilbud til personer der er ramt af en demenssygdom sammen med ægtefælle eller anden pårørende.

Håber I har lyst til at deltage i et festligt og hyggeligt selskab sammen med andre, som står i samme situation som jer.     

I vil få serveret en dejlig middag, og Alzheimerforeningen Sydvest vil gøre alt for at gøre det til en festlig og hyggelig oplevelse for alle deltagere.

Arrangementet varer ca. 2½ - 3 timer, og der deltager max. 15 par.

I skal selv sørge for transport til og fra arrangementet, som foregår på

Jerne Kro, Fredensgade 28, 6705 Esbjerg

Onsdag den 27. april 2022 kl. 17:00 – ca. 20:00.

Det er gratis at deltage i arrangementet.

Arrangementet inkluderer velkomstdrink, menu med drikkevarer samt kaffe.

Tilmelding senest den 15. april til Grethe Brødsgaard tlf: 2460 1227

Tilmelding er efter først til mølle princippet.

Der vil blive taget hensyn til corona med sprit og afstand.

_____________________________________________________________________________

INDBYDELSE TIL CANDELLIGHT DINNER ONSDAG 27. APRIL 2022

Et tilbud til personer der er ramt af en demenssygdom sammen med ægtefælle eller anden pårørende.

Håber I har lyst til at deltage i et festligt og hyggeligt selskab sammen med andre, som står i samme situation som jer.       

I vil få serveret en dejlig middag, og Alzheimerforeningen Sydvest vil gøre alt for at gøre det til en festlig og hyggelig oplevelse for alle deltagere.

Arrangementet varer ca. 2½ - 3 timer, og der deltager max. 15 par.

I skal selv sørge for transport til og fra arrangementet, som foregår på

Agerbæk Hotel, Storegade 7, 6753 Agerbæk

Onsdag den 27. april 2022 kl. 17:00 – ca. 20:00.

Det er gratis at deltage i arrangementet.

Arrangementet inkluderer velkomstdrink, menu med drikkevarer samt kaffe.

Tilmelding senest d. 15. april til Hanne Knudsen tlf: 2162 1011

Tilmelding er efter først til mølle princippet.

Der vil blive taget hensyn til corona med sprit og afstand.

Tilmelding er efter først til mølle princippet.

Der vil blive taget hensyn til corona med sprit og afstand.

_________________________________________________________________________________

                           Ideforum 2022 PÅ SAXILD STRAND

Erfaringsudveksling

for pårørende, frivillige og fagpersoner

Arrangører: Lokalforeningerne i Jylland

Praktiske oplysninger:

Tid:                     2. + 3. Maj 2022

Sted:                   Saxild Strand, Christian Petersensvej  1, 8300 Odder

Deltagere:          Pårørende, frivillige og fagpersoner

Pris:                     1.300 kr. Deltagerprisen er eksklusive drikkevarer.

Først til mølle – max 60 personer.

Beløbet indbetales ved tilmelding på Alzheimerforeningen Østjyllands konto. Efter tilmelding sender Conny Flensborg kontonummer,

Tilmelding og betaling senest den 1. april 2022.til:

Conny Flensborg   tlf. 28 72 51 08 Mail: flensborgconny@gmail.com

Ved tilmelding oplyses: Navn, adresse, telefonnr. mail. adresse,

om du er pårørende, barn, samlever, frivillig eller fagperson.

Særlige hensyn ved forplejning.

For nærmere information og transport problemer kontakt din lokal afdeling.

 

Program for mandag den 2. maj 2022                 

Kl. 09.30-10.00       Ankomst og indkvartering-kaffe med brød.

Kl. 10.00-10.15       Velkomst

                                 - Praktiske informationer Conny

Kl.10.15-12.00        ”Bevar dig vel” Anja Aalund, som er pårørende

                                   til Frank, som har en demenssygdom                                                                

Kl. 12.00-13.00       Frokost.

Kl. 13.00-15.00.      Gåtur i mindre grupper med kaffekurven.

                                Forslag til samtaleemner:

                                      "erfaringsudveksling"

 Kl. 15.00-17.00      Diana Lund – tager udgangspunkt i bogen

                                     "Jeg er også vigtig"

                                 Foredraget har fokus på dig som pårørende  

 Kl. 18.30                 Middag-hygge- underholdning Niels Vogel Spiller.

 

Program for tirsdag den 3. maj 2022

Kl.  08.00-09.30     Morgenmad

Kl.  09.30-10.00     Mulighed for gåtur

Kl.  10.00-12.00     Advokat, Marie Rud Hansen – Demens og Jura                                                

Kl. 12.00-13.30      Frokost

Kl. 13.30-15.00      Jacob Tybjerg Vestager – Højskolesang og fortælling

Kl. 15.00-15.30      Kaffe og farvel for denne gang.

_________________________________________________________________________________

Kontakt, se endvidere under bestyrelsen

Vil du høre mere om lokalforeningen i Sydvest kan du kontakte: 

Hanne Knudsen

Telefon: 7519 5039

Mobil: 2162 1011

Email: hhhe@knudsen.mail.dk

 

 

Klik her for at komme tilbage til oversigtskortet

 

 

Støt os
Arrangementer Region Syddanmark
November 2022
Onsdag d. 30. november
Kl. 10.00
Region Syddanmark
Cafè Frirum
6200 Aabenraa
Formålet er at give pårørende mulighed for hyggeligt samvær med andre i samme situation. Her kan du få en uformel snak om de udfordringer det kan give, at være tæt på et menneske med demens, men også få et frirum fra de bekymringer der fylder i hverdagen. Der vil også være mulighed for at møde en fagperson fra Aabenraa kommune.
Onsdag d. 30. november
Kl. 10.15
Region Syddanmark
Julegudstjeneste
6640 Lunderskov
En demensvenlig og stemningsfuld gudstjeneste for mennesker med demens, pårørende og andre med interesse for demens
December 2022
Lørdag d. 03. december
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Mandag d. 05. december
Kl. 15.00
Region Syddanmark
Åben Café i Kolding
6000 Kolding
Café med hygge og socialt samvær for mennesker med demens og pårørende
Onsdag d. 07. december
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Lørdag d. 10. december
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Onsdag d. 14. december
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Onsdag d. 14. december
Kl. 01.00
Region Syddanmark
Cafè Frirum
6200 Aabenraa
Formålet er at give pårørende mulighed for hyggeligt samvær med andre i samme situation. Her kan du få en uformel snak om de udfordringer det kan give, at være tæt på et menneske med demens, men også få et frirum fra de bekymringer der fylder i hverdagen. Der vil også være mulighed for at møde en fagperson fra Aabenraa kommune.
Lørdag d. 17. december
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Mandag d. 19. december
Kl. 15.00
Region Syddanmark
Café og julekoncert med Kolding Mandskor
6000 Kolding
Kom i julestemning med Demensfællesskabet og Kolding Mandskor!
Onsdag d. 21. december
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Lørdag d. 24. december
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Onsdag d. 28. december
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Torsdag d. 29. december
Kl. 00.00
Region Syddanmark
SyngSammen hos Demensfællesskabet Fyn
5000 Odense C
Alle sangglade inviteres til SyngSammen hos Demensfællesskabet, hvor Kurt spiller op til hyggeligt samvær og sang med guitar og klaverspil.
Januar 2023
Mandag d. 02. januar
Kl. 15.00
Region Syddanmark
Åben Café i Kolding
6000 Kolding
Café med hygge og socialt samvær for mennesker med demens og pårørende
Onsdag d. 04. januar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Lørdag d. 07. januar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Onsdag d. 11. januar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Lørdag d. 14. januar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Onsdag d. 18. januar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Lørdag d. 21. januar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Onsdag d. 25. januar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Torsdag d. 26. januar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
SyngSammen hos Demensfællesskabet Fyn
5000 Odense C
Alle sangglade inviteres til SyngSammen hos Demensfællesskabet, hvor Kurt spiller op til hyggeligt samvær og sang med guitar og klaverspil.
Lørdag d. 28. januar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Februar 2023
Onsdag d. 01. februar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Lørdag d. 04. februar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Mandag d. 06. februar
Kl. 15.00
Region Syddanmark
Åben Café i Kolding
6000 Kolding
Café med hygge og socialt samvær for mennesker med demens og pårørende
Onsdag d. 08. februar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Lørdag d. 11. februar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Onsdag d. 15. februar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Lørdag d. 18. februar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Onsdag d. 22. februar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Torsdag d. 23. februar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
SyngSammen hos Demensfællesskabet Fyn
5000 Odense C
Alle sangglade inviteres til SyngSammen hos Demensfællesskabet, hvor Kurt spiller op til hyggeligt samvær og sang med guitar og klaverspil.
Lørdag d. 25. februar
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.
Marts 2023
Onsdag d. 01. marts
Kl. 00.00
Region Syddanmark
Åben rådgivning.
6100 Haderslev
Åben rådgivning er et gratis og anonymt tilbud til borgere med demens & deres pårørende.