Menu

 

Forebyggelse af demens

Mange frygter at blive ramt af demens og demenssygdom og vil vide, om det er muligt at forebygge og undgå. Nyere forskning viser, at nogle demenstilfælde kan forebygges.

 

Der er stadig meget vi ikke ved om demens og demenssygdom. Men meget peger i retning af, at en lang række faktorer har betydning. 

Hollandske forskere har udviklet og afprøvet et indeks for det forebyggelsespotentiale, der kan hjælpe med at afklare en persons muligheder for at nedsætte sin risiko for at udvikle demens senere i livet. Indekset bliver løbende justeret, og i sin nuværende form indeholder det 12 faktorer, som forskerne har fundet mest overbevisende evidens for.

Der er dog stadig intet, der tyder på, at det er muligt helt at fjerne risikoen for at udvikle en demenssygdom. 

 

 

Ét ud af tre demenstilfælde kan forebygges.

Tag Hjernesund-testen og se på, hvilke områder du skal sætte ind for at holde din hjerne sund.

De 12 risikofaktorer

 

 • Højt alkoholforbrug 
 • Depression
 • Diabetes
 • Forhøjet blodtryk
 • Forhøjet kolesteroltal
 • Fysisk inaktivitet
 • Hjertekarsygdomme
 • Lav mental stimulation 
 • Kost
 • Nyresygdomme
 • Svær overvægt
 • Rygning

 

For at holde din hjerne sund, er det godt at kende til og håndtere de tolv vigtige risikofaktorer: overdreven alkohol, følelse af depression, at have type 2-diabetes, højt blodtryk, højt kolesterol, mangel på fysisk aktivitet, hjerteproblemer, ikke nok mental udfordring, en usund kost, nyreproblemer, at være meget overvægtig, og rygning. Ved at fokusere på disse områder, kan du hjælpe med at beskytte din hjerne mod demens.

 

Højt alkoholforbrug:

Ifølge Sundhedsstyrelsens vejledning bør man ikke indtage mere end 10 alkoholenheder ugentligt, og højst 4 af disse på én dag. Overskrider man dette, kan det skade hjernens evne til at fungere korrekt, herunder svække nervecellernes kommunikation, hvilket kan hæve risikoen for demens.

 

Depression:

Depression rammer mange og varierer fra lette til mere alvorlige tilfælde. Denne følelsestilstand kan øge risikoen for demens. Årsagen er, at depression kan lede til inflammation og en stigning i stresshormoner, hvilket kan beskadige hjernens celler

 

Diabetes:

Diabetes kan forringe blodcirkulationen og forårsage inflammation, hvilket skader hjernecellerne ved at begrænse ilt og næringsstoffer. Det er vigtigt med en sund livsstil og at følge din læges råd for at beskytte din hjerne og generelle sundhed.

 

Forhøjet blodtryk:

For at holde dit blodtryk i skak, er det afgørende at undgå åreforkalkning og andre hjerneproblemer ved at sikre tilstrækkelig ilt og næringsstoffer til hjernecellerne. Korrekt behandling og en sund livsstil er nøgleelementer. Husk altid at følge din læges eller specialistens anbefalinger nøje.

 

Forhøjet kolesteroltal:

At holde dit kolesterolniveau i skak er vigtigt for hjernens sundhed. Højt kolesterol kan føre til åreforkalkning, hvilket begrænser ilt og næringsstoffer til hjernecellerne og kan øge risikoen for demens. Det er afgørende at følge lægens anbefalinger og leve sundt, hvis du behandles for højt kolesterol.

 

Fysisk inaktivitet:

Regelmæssig motion er vigtig for at mindske risikoen for sygdomme som hjerteproblemer, højt kolesterol, overvægt, højt blodtryk, og type-2 diabetes, som alle kan øge sandsynligheden for at udvikle demens. Aktivitet forbedrer blodstrømmen til hjernen og hjælper med at skabe nye forbindelser mellem nerveceller.

 

Hjertekarsygdomme:

Åreforkalkning i hjertets blodkar kan nedsætte hjertets evne til at pumpe blod, hvilket reducerer ilt og næringsstoffer til hjerneceller og øger risikoen for demens. Følg derfor altid de råd du har fået fra din læge eller afdeling.

 

Lav mental stimulation:

At udfordre din hjerne ved at lære noget nyt eller løse problemer hjælper med at holde den sund. Dette gør hjernen stærkere og kan mindske chancen for demens.

 

Kost:

At spise godt er vigtigt for din hjerne. En god kost kan hjælpe din hjerne med at fungere bedre og kan endda beskytte mod demens. Visse madvarer er gode for hjernen, mens andre er bedre at undgå.

 

Nyresygdomme:

Nyreproblemer kan gøre det sværere for blodet at nå hjernen ordentligt, hvilket påvirker hjernens sundhed. Det er derfor vigtigt at leve sundt og følge din læges råd, når du har en nyresygdom, for at hjælpe både nyrer og hjerne.

 

Svær overvægt:


At være meget overvægtig kan påvirke dit helbred negativt og øge risikoen for sygdomme, som også kan gøre det mere sandsynligt at få demens.

 

Rygning:

Rygning skader kroppen ved at udsætte den for tusindvis af giftstoffer, som kan fremme inflammation og skade på celleniveau. Dette kan skade hjerneceller og øge risikoen for demens.

 


 

Forebyggelse er vores bedste mulighed

Forebyggelse af demens handler om at mindske risikoen for at udvikle demens og forsinke debuttidspunktet for demens.

I Danmark viser nye undersøgelser foretaget af Nationalt Videnscenter for Demens, at to tredjedele af forebyggelsespotentialet i dansk kontekst ligger i fire risikofaktorer: Fysisk inaktivitet, ukorrigeret høretab, forhøjet blodtryk og svær overvægt. 

Selvom intet peget på, at vi kan fjerne risikoen helt for at udvikle en demenssygdom, er det på nuværende tidspunkt vores bedste mulighed, da vores behandlingsmuligheder for demens er begrænsede.

Samtidig vil selv mindre forsinkelse af debuttidspunktet for demens have stor betydning for den samlede forekomst af demens i befolkningen og sygdomsforløbets varighed for den enkelte.

 

Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens

Ekspertens tips: Sådan holder du hjernen sund

 

Professor Steen Hasselbalch deler her sine bedste råd til, hvordan du kan styrke din hjerne.

7 spørgsmål til hjerneforskerne

 

Hvad skal man spise for at holde sin hjerne sund? Er demens arveligt? Og hvordan kan man nedsætte sin risiko? Nogle af landets førende hjerneforskere svarer på spørgsmål om forebyggelse og hjernesundhed.

Forskere afslører nye risikofaktorer 

 

Social kontakt, søvn og høretab kan sandsynligvis snart føjes til listen over faktorer, der påvirker din hjernes sundhed.

HAR DU FLERE SPØRGSMÅL OM DEMENSSYGDOM OG TIL LIVET MED DEMENS?

Du kan kontakte Alzheimerforeningens rådgivning, Demenslinien. Her sidder en række kompetente fagpersoner med stor erfaring inden for demensområdet klar til at svare på dine spørgsmål inden for demens.

Det er muligt at ringe og skrive gratis til vores rådgivning.