Menu

 

Forebyggelse af demens

Mange frygter at blive ramt af demens og demenssygdom og vil vide, om det er muligt at forebygge og undgå. Nyere forskning viser, at nogle demenstilfælde kan forebygges.

 

Der er stadig meget vi ikke ved om demens og demenssygdom. Men meget peger i retning af, at en lang række faktorer har betydning. 

Hollandske forskere har udviklet og afprøvet et indeks for det forebyggelsespotentiale, der kan hjælpe med at afklare en persons muligheder for at nedsætte sin risiko for at udvikle demens senere i livet. Indekset bliver løbende justeret, og i sin nuværende form indeholder det 12 faktorer, som forskerne har fundet mest overbevisende evidens for.

Der er dog stadig intet, der tyder på, at det er muligt helt at fjerne risikoen for at udvikle en demenssygdom. 

 

 

HAR DU EN DEMENSSYGDOM?

- Så er der stadig noget, du kan gøre for at give din hjerne de bedste vilkår og mindske de negative konsekvenser i sygdomsforløbet. 

De 12 risikofaktorer

 

 • Højt alkoholforbrug 
 • Depression
 • Diabetes
 • Forhøjet blodtryk
 • Forhøjet kolesteroltal
 • Fysisk inaktivitet
 • Hjertekarsygdomme
 • Lav mental stimulation 
 • Kost
 • Nyresygdomme
 • Svær overvægt
 • Rygning

 


 

Forebyggelse er vores bedste mulighed

Forebyggelse af demens handler om at mindske risikoen for at udvikle demens og forsinke debuttidspunktet for demens.

I Danmark viser nye undersøgelser foretaget af Nationalt Videnscenter for Demens, at to tredjedele af forebyggelsespotentialet i dansk kontekst ligger i fire risikofaktorer: Fysisk inaktivitet, ukorrigeret høretab, forhøjet blodtryk og svær overvægt. 

Selvom intet peget på, at vi kan fjerne risikoen helt for at udvikle en demenssygdom, er det på nuværende tidspunkt vores bedste mulighed, da vores behandlingsmuligheder for demens er begrænsede.

Samtidig vil selv mindre forsinkelse af debuttidspunktet for demens have stor betydning for den samlede forekomst af demens i befolkningen og sygdomsforløbets varighed for den enkelte.

 

Kilde: Nationalt Videnscenter for Demens

Ekspertens tips: Sådan holder du hjernen sund

 

Professor Steen Hasselbalch deler her sine bedste råd til, hvordan du kan styrke din hjerne.

7 spørgsmål til hjerneforskerne

 

Hvad skal man spise for at holde sin hjerne sund? Er demens arveligt? Og hvordan kan man nedsætte sin risiko? Nogle af landets førende hjerneforskere svarer på spørgsmål om forebyggelse og hjernesundhed.

Forskere afslører nye risikofaktorer 

 

Social kontakt, søvn og høretab kan sandsynligvis snart føjes til listen over faktorer, der påvirker din hjernes sundhed.

HAR DU FLERE SPØRGSMÅL OM DEMENSSYGDOM OG TIL LIVET MED DEMENS?

Du kan kontakte Alzheimerforeningens rådgivning, Demenslinien. Her sidder en række kompetente fagpersoner med stor erfaring inden for demensområdet klar til at svare på dine spørgsmål inden for demens.

Det er muligt at ringe og skrive gratis til vores rådgivning.

MODTAG NYHEDER MED RÅD OG VIDEN

 

Tilmeld dig Alzheimerforeningens nyhedsbrev - og få nyt om aktiviteter, forskning, viden og gode råd til en hverdag med demens