Menu

 

Demens

Demens er betegnelsen for en tilstand, man kommer i, når mentale færdigheder bliver svækket på grund af sygdom i hjernen. Demens er altså ikke en specifik sygdom, men er et tegn på sygdom i hjernen, som viser sig ved svækkede kognitive funktioner.

 

Demens er især karakteriseret ved svækkelse af funktioner som svigtende hukommelse og koncentrationsevne, svækket orientering, sproglige forstyrrelser, ofte ledsaget af ændringer i personlighed og adfærd.

Læs: Symptomer på demens.

Læs også: "Demens - mere end hukommelsesbesvær"

 

Er der forskel på demens og Alzheimer?

Der hersker stadig en del forvirring, om hvad forskellen på Alzheimers sygdom og demens er. Nogle tror, at det er det samme og sidestiller begreberne.

Men én måde at forklare det på er at se demens som en slags paraply, hvorunder Alzheimers sygdom og en række andre sygdomme er. Sygdomme, som alle leder til en svækkelse af mentale funktioner og demens.

 

 

 

Billede der illustrerer fordelingen af demenssygdomme og hvor alzheimers sygdom er den hyppigste blandt demenssygdommene

 

Forskellige Typer af Demenssygdomme

De mest udbredte og almindeligt anerkendte former for demens inkluderer Alzheimers sygdom, vaskulær demens, Lewy Body demens og frontotemporal demens. Ud over disse er der også en række andre varianter og kombinationstyper af demenssygdomme.

 

Alzheimers Sygdom

Alzheimers sygdom er den mest almindelige form for demens og er karakteriseret ved en gradvis forringelse af hukommelse, tænkeevne og sprog. Sygdommen påvirker også adfærd og evnen til at udføre daglige aktiviteter. Læs mere her 

 

Vaskulær Demens

Vaskulær demens er den næstmest almindelige form for demens og skyldes forstyrrelser i hjernens blodforsyning. Symptomerne kan variere afhængigt af hvilke områder af hjernen, der er påvirket. Læs mere her

 

Frontotemporal Demens

Frontotemporal demens påvirker primært frontallapperne i hjernen og kan føre til markante ændringer i personlighed og adfærd. Sygdommen er ofte forbundet med sprogproblemer og psykiatriske symptomer. Læs mere her 

 

Lewy Body Demens

Lewy Body Demens er en kompleks form for demens, der påvirker kognition, adfærd og motoriske funktioner. Sygdommen er karakteriseret ved hallucinationer, motoriske symptomer som Parkinsonisme, og fluktuerende opmærksomhed. Læs mere her

Læs mere: Forskellige demenssygdomme.

 

Symptomer og tegn på demens

 

Demens er en tilstand, der påvirker mentale færdigheder som hukommelse, koncentration, sprog og adfærd. Det er vigtigt at forstå, at demens ikke er en sygdom i sig selv, men snarere et symptomkompleks, der kan være forårsaget af forskellige sygdomme i hjernen. De mest almindelige symptomer inkluderer:

 

Svækket Hukommelse: Dette er ofte et af de første tegn, man bemærker.

 

Problemer med Sprog: Det kan blive svært at finde de rigtige ord eller forstå sprog.

 

Manglende Orientering: Problemer med at orientere sig i tid og sted.

 

Svigtende Dømmekraft: Beslutningstagning bliver mere udfordrende.

 

Forandringer i Humør og Adfærd: Pludselige humørsvingninger og ændringer i personlighed kan forekomme.

 

Hvis du eller nogen, du kender, oplever et eller flere af disse symptomer, er det vigtigt at konsultere en læge for at få en korrekt diagnose og behandling. Tidlig diagnose kan gøre en stor forskel i behandlingsforløbet.

 

For mere detaljeret information, kan du læse om de 10 tegn på demens her

 

Diagnose og Test for Demens

 

At få en korrekt diagnose for demens er en flertrinsproces, der starter med et besøg hos den praktiserende læge. Efter en indledende vurdering kan lægen henvise til en specialiseret udredningsklinik for yderligere tests og evalueringer. Udredningen kan inkludere alt fra blodprøver og scanninger til neuropsykologiske tests. Pårørende kan også blive involveret i processen for at give en mere komplet forståelse af symptomerne. Efter udredningen vil en diagnose blive stillet, og passende behandlingsmuligheder vil blive diskuteret.

 

For en mere detaljeret forståelse af hele udredningsprocessen, kan du læse mere her om demensudredning.

 

Behandlingsmuligheder for Demens

 

Selvom der ikke findes en helbredende behandling for demens, kan tidlig diagnosticering og den rette personcentrerede indsats gøre en stor forskel for livet med demens. Behandlingen kan bestå af stimulerende aktiviteter for krop og sind, pleje og omsorg, og i nogle tilfælde medicinsk behandling, der kan forbedre funktionsniveauet eller forsinke sygdomsforløbet. Hjælpemidler kan også spille en vigtig rolle i at understøtte behandlingsmulighederne og forbedre livskvaliteten.

 

Ansvaret for behandling er delt mellem regioner og kommuner. Regionerne tager sig af udredning, diagnose og specialiseret behandling, mens kommunerne håndterer den daglige pleje og omsorg. Alzheimerforeningen tilbyder også rådgivning, støtte og aktiviteter for at hjælpe både demensramte og deres pårørende.

 

For mere dybdegående information om behandlingsmuligheder, kan du besøge Alzheimerforeningens side om behandlingsmuligheder.

 

Forebyggelse af Demens

 

Forebyggelse af demens er et vigtigt emne, der optager mange mennesker. Ny forskning viser, at det er muligt at forebygge nogle tilfælde af demens. Forskere har identificeret 12 risikofaktorer, herunder højt alkoholforbrug, depression, diabetes, og forhøjet blodtryk, som har en betydelig indflydelse på risikoen for at udvikle demens. Selvom det ikke er muligt helt at eliminere risikoen, kan man tage skridt til at mindske den.

 

I Danmark har undersøgelser vist, at fysisk inaktivitet, ukorrigeret høretab, forhøjet blodtryk og svær overvægt er de fire primære risikofaktorer. Forebyggelse er i øjeblikket den bedste mulighed, da behandlingsmulighederne for demens er begrænsede.

 

For mere dybdegående information, kan du læse mere om forebyggelse af demens her

 

 


 

Hvorfor hedder vi "Alzheimerforeningen", hvis vi er en forening for alle, der er berørt af demens? 

 

Vores formål som forening retter sig mod alle alle mennesker, der er berørt af demens i deres hverdag, og ikke kun kun mod mennesker berørt af en bestemt demenssygdom, som f.eks. Alzheimer. Men hvorfor hedder vi så Alzheimerforeningen?

Alzheimerforeningen blev stiftet i 1991. Dengang var det stadig forholdsvis nyt at have fokus på demens, og det var ofte Alzheimers sygdom og det symptombillede, man forbandt demens med.

Det er bl.a. derfor, at mange internationale patientforeninger og sygdomsbekæmpende organisationer med fokus på demens og demenssygdom har ”Alzheimer” i navnet, f.eks. Alzheimer’s Society i England og Alzheimer’s Association i USA.

Stifterne i Danmark var helt naturligt inspireret af tilsvarende foreninger i verden omkring os, og derfor blev navnet også en afspejling af de navne, andre foreninger med tilsvarende formål.

 


 

DEMENS SKYLDES ALTID SYGDOM

Det er en myte, at demens er en naturlig del af det at blive gammel. Demens har op til 1990’erne været fejlagtigt knyttet sammen med begrebet ”senil”, der betyder "gammel".

Det vil sige, at f.eks. tab af hukommelse, sprog og motoriske evner forårsaget af demens ansås for at høre til det at blive ældre - og ganske naturligt.

I dag ved vi, at demens altid skyldes sygdom. Risikoen for at få en demenssygdom stiger dog med alderen. 

ER DEMENS ARVELIGT?

Demenssygdomme er som hovedregel ikke arvelige. Genetiske faktorer har betydning, men som regel i et komplekst samspil med andre faktorer. 

 Mistanken om arvelig demenssygdom i familien kan opstå, hvis der er flere  i lige linje med samme symptombillede og/eller hvis demenssygdomme starter usædvanlig tidligt. 

Demens kan dog godt ramme flere i en familie, uden at der er tale om en arvelig sygdom. 

DET ER VIGTIGT AT FÅ STILLET EN DIAGNOSE

Mere end 200 forskellige sygdomme kan føre til demens. Mange demenssygdomme kan behandles, så symptomerne mindskes. Jo tidligere en diagnose stilles, jo tidligere kan behandlingen begynde, hvilket kan forbedre prognosen for sygdomsforløbet.

 

Hvis du er bekymret for, at du eller nogen du kender har en demenssygdom, er det vigtigt at tale med den praktiserende læge om bekymringerne. Du kan læse mere om demensudredning her.

HAR DU FLERE SPØRGSMÅL OM DEMENSSYGDOM OG TIL LIVET MED DEMENS?

Du kan kontakte Alzheimerforeningens rådgivning, Demenslinien. Her sidder en række kompetente fagpersoner med stor erfaring inden for demensområdet klar til at svare på dine spørgsmål inden for demens.

Det er muligt at ringe og skrive gratis til vores rådgivning.

Alzheimerforeningen får ingen faste statstilskud eller faste tilskud fra kommunerne. Vi kan kun stille vores rådgivning gratis til rådighed på baggrund af medlems- og støttebidrag.

 

Sørg for, at vi fortsat kan give gratis rådgivning