Menu

Erfaringer med Erindringsdans®

Læs om andres erfaringer med at iværksætte Erindringsdans® på plejecentre og få inspiration til playlister til Erindringsdans®

Citat fra en pårørende:
”Normalt tror man jo ikke, at der foregår sådan noget på plejehjemmene. Det er jo kærlighed, så det basker og brager.”

 

Alzheimerforeningens to projekter om Erindringsdans® blev gennemført i henholdsvis 2014-2016, med økonomisk støtte af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, samt fortsat i 2017-2018 med støtte fra satspuljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Ved afslutning af begge projekter var der etableret Erindringsdans® i over 60 % af de danske kommuner. Projektets resultater er dokumenteret i en afsluttende rapport samt et inspirationshæfte. Hæftet er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, som Alzheimerforeningen har opnået i samarbejde med 400 Erindringsdans®-instruktører fra 37 kommuner. Undervejs i projektperioderne har andre aktører vist interesse ift. at beskrive og dokumentere effekten af aktiviteten Erindringsdans®.

 

Læs mere om Erindringsdans®:


Playlister til Erindringsdans®:

Se filmklip med Erindringsdans®

 Kontaktperson:

Du er altid velkommen til at kontakte Janni Lund Hansen, som kan fortælle mere om Erindringsdans® konceptet.

Tlf.: 40 20 87 22

Mail: janni@alzheimer.dk